Računovodstveni financijski izvještaji osiguravaju menadžmentu i ostalim zainteresiranim skupinama (investitorima, zaposlenicima, kreditorima, partnerima, državi i drugima) uvid u trendove poslovanja poduzeća za protekla razdoblja, ali isto tako služe za različite usporedbe (sa projekcijama, konkurencijom, sektorom, itd.) te naravno kontrolingu i menadžmentu za donošenje poslovnih odluka. Računovodstveni izvještaji generiraju se na temelju unesenih podataka u računovodstveni sustav, stoga kvaliteta unesenih podataka izravno određuje kvalitetu izvještaja, a samim time utječe i na kvalitetu donesenih odluka. Prije izrade i dostave računovodstvenih izvještaja za potrebe kontrolinga nužno je ustanoviti razinu kvalitete izvještaja, pri čemu je poštivanje zakonskih te drugih relevantnih propisa, standarda i pravila struke condicio sine qua non kvalitete takvih izvještaja.