Ova radionica želi potaknuti spoznaju da se svakom izazovu može pristupiti na projektni način, čak i u svakodnevnom načinu rada, pri čemu se problem sagledava i rješava sa više stanovišta. Radionica želi ohrabriti sudionike da korištenjem alata i usvajanjem pristupa projektnog kontrolinga „zaraze“ i ostale djelatnike poduzeća u sustavnom pristupu nekom problemu.

 
Prethodna objava
  Balanced Scorecard
Sve objave
 Video