Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem, te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike