Uvođenje kontrolinga u cjelokupan proces nabave nameće se kao važan preduvjet razvoja i opstanka poduzeća. Kontroling u nabavi podrazumijeva uvođenje sustava praćenja čitavog niza financijskih i nefinancijskih pokazatelja koji su međusobno povezani uzročno – posljedičnim odnosima.

 
Prethodna objava
  Upravljanje troškovima
Sve objave
 Video