U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu rizika kojim je poslovanje kompanije izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Posljednjih godina poseban utjecaj na poslovanje kompanija imao je tržišni rizik te potreba za zaštitom od istoga postaje sve bitnija.

 
Sve objave
 Video