U suvremenom poslovanju niz je vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na njegovu uspješnost. Poduzetnici se pri tome mogu postavljati proaktivno ili reaktivno. Oni proaktivni pokušat će unaprijed predvidjeti okolnosti koje ih čekaju, te se pravodobnim planiranjem pripremiti za njih, dok će pak reaktivni čekati da se nešto dogodi, pa onda reagirati na promjenu. Strateško planiranje je proces sagledavanja vlastitih ciljeva i mogućnosti njihove realizacije u poslovnom okruženju u kojem poduzetnik djeluje. Ono pretpostavlja osiguravanje, pripremu i uporabu poslovnih resursa potrebnih za ostvarivanje dugoročnih poslovnih ciljeva poduzetnika. Strateški plan kao krajnji rezultat predstavlja skup aktivnosti, poslovnih metoda i poteza usmjerenih ostvarenju tih ciljeva, te definira način i dinamiku njihovog ostvarivanja.

 
Prethodna objava
  Izrada poslovnog plana
Sve objave
 Video
Sljedeća objava
Balanced Scorecard