Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti da osnovne metode i pravila investiranja budu temelj svakog planiranja. Što više su svi uključeni u proces planiranja, to će lakše biti u stanju donijeti ispravne odluke, procijeniti stvarni rizik, te realno izračunati stvarnu korist od svake investicije.