Financijski izvještaji predstavljaju sažeti kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća. Upravo zbog toga je njihova analiza preduvjet za uspješno upravljanje tvrtkom. Iako u osnovi prikazuju povijesne podatke, analizom financijskih izvještaja moguće je utvrditi kako pozitivne tako i negativne trendove poslovanja, te na temelju njih projicirati bližu budućnost. Rezultati financijske analize također pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti,te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima.