Poslovna učinkovitost nudi uslugu Rent-a-Treasurer privremenog menadžmenta (Interim Management).

Sukadno misiji Poslovne učinkovitosti, korištenjem višegodišnjeg dokazanog iskustva u praksi, aktivnim praćenjem suvremenih trendova u poslovanju, praktičnom primjenom suvremenih znanja u poslovanju i kontinuiranim usavršavanjem užeg tima pružamo našim klijentima usluge poslovnog savjetovanja visoke kvalitete.

Opis
Korporativni rizničari imaju važan zadatak u omogućavanju nesmetanog svakodnevnog poslovanja tvrke. Naime, rizničari su odgovorni za održavanje odgovarajuće razine likvidnih financijskih sredstava kako bi tvrka mogla podmiriti dospjele obveze na najpovoljniji način. Osim u operativnom poslovanju, rizničari savjetuju menadžment prilikom odluka o investicijama, zaduživanju i upravljanju financijskim rizikom.

Ciljevi
Menadžment, računovodstvo, odjeli prodaje i nabave upoznat će se s metodama koje mogu primijeniti kako bi smanjili potrebe tvrtke za vanjskim operativnim financiranjem. Na taj će se način povećati profitabilnost i konkurentnost tvrtke na tržištu.
Sadržaj usluge Rent-a-Treasurer

Rent-a-Treasurer

Polja djelovanja korporativnih rizničara mogu se podijeliti na tri cjeline:

1.    Upravljanje likvidnošću

 • analizirati trenutnu dinamiku novčanih tokova
 • predložiti učinkovitiju politiku i proceduru naplate potraživanja (npr. izračun troška i koristi od odobravanja rabata)
 • prognozirati potrebe tvrtke za gotovinom i likvidnosti
 • analizirati trošak kratkoročnog  financiranja i predložiti povoljnije opcije
 • pripremiti dokumentaciju za odobravanje kredita


2.    Financijski menadžment

 • uspostaviti učinkovitu koordinaciju poslovnog i financijskog strateškog planiranja
 • analizirati vrijednost investicijskih projekata (diskontiranjem novčanih tokova) te osjetljivost profitabilnosti projekta na promjene varijabli
 • analizirati opcije za financiranje investicijskih projekata


3.    Upravljanje rizikom

 • rizike kojima je tvrtka trenutno izložena te one kojima bi mogla biti izložena u budućnosti (operativni rizici poput gospodarskih ciklusa, tržišnih i tehnoloških promjena i sl.)
 • rizik refinanciranja
 • rizik promjene deviznog tečaja i instrumente smanjenja rizika


Prednosti angažmana korporativnog rizničara Poslovne učinkovitosti:

 • Rizničar je varijabilan trošak, angažiran prema potrebi
 • Iskusni stručnjak trenutno spreman za poslovne izazove
 • Povjerljivost poslovnih podataka kao da se radi o članu menadžmenta
 • Savjetnik surađuje s menadžmentom, računovodstvom te ostalim odjelima kako bi se pozitivne prakse nastavile primjenjivati i nakon odlaska rizničara
 • Podrška cijelog tima Poslovne učinkovitosti uključuje revizore, računovođe, porezne savjetnike
 • Savjetnik ostaje dostupan za konzultacije i nakon završetka projekta


Za sva pitanja i prilagodbu programa Vašim specifičnim potrebama, savjetnici Poslovne učinkovitosti stoje Vam na raspolaganju.

Kontaktirati nas možete na:

Tel: 01/ 23 04 571
E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu