Poslovna učinkovitost nudi uslugu Rent-an-Internal Auditor privremenog menadžmenta (Interim Management).

Sukadno misiji Poslovne učinkovitosti, korištenjem višegodišnjeg dokazanog iskustva u praksi, aktivnim praćenjem suvremenih trendova u poslovanju, praktičnom primjenom suvremenih znanja u poslovanju i kontinuiranim usavršavanjem užeg tima pružamo našim klijentima usluge poslovnog savjetovanja visoke kvalitete.

Opis
Interna revizija nezavisna je savjetodavna aktivnost koja osigurava ostvarenje ciljeva, povećanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja organizacije sustavnim i discipliniranim pristupom u upravljanju rizicima te kontrolama i poboljšanjem menadžerskih procesa.

Kome je namijenjena
Usluga Rent-an Internal Auditor namijenjena je tvrtkama koje ostvaruju rezultate slabije od očekivanih te žele otkriti uzrok neučinkovitosti. Također, usluga je namijenjena i tvrtkama koje su prošle ili prolaze kroz fazu intenzivnog rasta u kojoj su menadžerski procesi postali kompleksni te se nastoji povećati njihova transparentnost.

Ciljevi 
Cilj interne revizije je kritički preispitati postojeći način poslovanja i predlagati mjere za poboljšanja, čak i kada se poslovanje doima urednim i stabilnim. Transparentnim i učinkovitim poslovnim procesima povećava se otpornost tvrtke na vanjske šokove te se usklađuju interesi zaposlenika s dugoročnim interesima tvrtke.

Rent-an-Internal Auditor

Sadržaj usluge Rent an Internal Auditor
Interni revizor Poslovne učinkovitosti analizirat će procese i ovlaštenja unutar tvrtke te će predložiti procedure i politike za smanjenje potencijalnih rizika:

 • procedure za pravovremeno i transparentno interno izvještavanje
 • politike za sprječavanje prevare na svim razinama
 • politike za zaštitu imovine i njezinu pravilnu uporabu
 • usklađenost poslovanja sa zakonom
 • usklađenost poslovnih operacija s dugoročnim ciljem tvrtke


Prednosti angažmana internog revizora Poslovne učinkovitosti 

 • Interni revizor je varijabilan trošak, angažiran prema potrebi
 • Iskusni interni revizor trenutno spreman za poslovne izazove
 • Interni revizor je analitičan i objektivan, ali gradi partnerski i povjerljivi odnos
 • Povjerljivost poslovnih podataka kao da se radi o članu menadžmenta
 • Savjetnik surađuje s menadžmentom, računovodstvom te ostalim odjelima kako bi se promjena trajno implementirala, a pozitivne prakse nastavile primjenjivati i nakon odlaska financijskog savjetnika
 • Podrška cijelog tima Poslovne učinkovitosti uključuje revizore, računovođe, porezne savjetnike
 • Savjetnik ostaje dostupan za konzultacije i nakon završetka projekta


Za sva pitanja i prilagodbu programa Vašim specifičnim potrebama, savjetnici Poslovne učinkovitosti stoje Vam na raspolaganju.

Kontaktirati nas možete na:

Tel: 01/ 23 04 571
E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu