Rent-a-controller usluga namijenjena je tvrtkama koje na pouzdan i troškovno učinkovit način žele unaprijediti svoje poslovanje te se prilagoditi novim uvjetima na tržištu.

Izazovi na tržištu
Iako kontroling kao poslovna funkcija nije nov (naziv se spominje još u 15. st.), značajnije se u praksi razvio u posljednjih trideset godina. Poticaj razvoju i važnosti kontrolinga bile su promjene i izazovi na tržištu kao posljedica globalizacije i usporavanje gospodarskog rasta u odnosu na razdoblje od 1950-ih do 1970-ih. U sličnim se okolnostima danas nalazi i hrvatsko gospodarstvo. Ekonomske okolnosti zahtijevaju da se resursi koriste što učinkovitije, a svaka se poslovna odluka i novčani trošak pažljivo preispituje kako se ne bi ugrozilo poslovanje. Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju dodatno je otvorilo tržište što je istovremeno velika prilika, ali i opasnost. Hrvatske se tvrtke natječu sa stranima na domaćem i stranom tržištu, a kako bi opstale i rasle, moraju biti bolje od konkurencije.
Snaga koju hrvatske tvrtke, velike i male, imaju, svakako je veliko iskustvo zaposlenika. No, kako bi se uspješno poslovalo, nužno je ljudskim, novčanim i kapitalnim resursima učinkovito upravljati, u skladu s najboljim svjetskim praksama.

Uloga kontrolera
Tvrkama upravljaju menadžeri, a menadžerima u upravljanju i planiranju podršku pružaju kontroleri. Kao što je prije istaknuto, funkcija kontrolera najpotrebnija je kada tvrtka prolazi kroz turbulentno razdoblje prilagodbe, reorganizacije ili proširenja.
Kako kontroleri pomažu menadžerima? Zadaća kontrolera je integracija tvrtke u jednu cjelinu koja koordinirano djeluje ka ostvarenju zajedničkog cilja. Jedino će koordiniranim djelovanjem tvrtka ostvariti cilj uz minimalan utrošak resursa.
Dakle, kako bi se ostvario cilj, potrebno je odrediti trenutno stanje tvrtke (resursi, konkurencija, mogućnosti), željeno stanje (cilj) te način na koji postići cilj (plan). Kontroleri sudjeluju u čitavom procesu.
Kontroleri prikupljaju, analiziraju i prezentiraju financijske i nefinancijske pokazatelje o tvrtki, s menadžmentom uspostavljaju plan djelovanja, komuniciraju zaposlenicima specifične ciljeve te prate provedbu i analiziraju rezultate.

Opis
Rent-a-Controller usluga namijenjena je tvrtkama koje na pouzdan i troškovno učinkovit način žele unaprijediti svoje poslovanje te se prilagoditi novim uvjetima na tržištu. Otežane ekonomske okolnosti i rastuća konkurencija zahtijevaju da se resursi koriste što učinkovitije, a poslovni procesi prilagode. 

Ciljevi
Kontroleri prikupljaju, analiziraju i prezentiraju financijske i nefinancijske pokazatelje o poduzeću, s menadžmentom uspostavljaju plan djelovanja, komuniciraju zaposlenicima specifične ciljeve te prate provedbu i analiziraju rezultate. Zadaća kontrolera je integracija tvrtke u jednu cjelinu koja koordinirano djeluje ka ostvarenju zajedničkog cilja.

Rent-a Controller

Kome je namijenjena
Usluga Rent-a-Controller namijenjena je manjim tvrtkama  kojima ne bi bilo isplativo imati vlastitog controllera. S druge strane, zadati kontrolerska zaduženja određenom menadžeru, bez prethodnog kontrolerskog obrazovanja i iskustva, bio bi rizičan pothvat uz upitan krajnji rezultat.


Sadržaj usluge Rent-a-Controller

 • Poštujući specifično iskustvo menadžmenta i zaposlenika , savjetnik Poslovne učinkovitosti s menadžmentom će:
 • analizirati tvrtku, resurse i poslovne procese (SWOT analiza), okruženje (PESTLE analiza) te konkurenciju (Porterova 5 faktorska analiza)
 • ako je potrebno, predložit će nov način prikupljanja podataka o poslovanju (moguće uz uporabu računalnih sustava poslovne inteligencije)
 • predložit će ostvarive ciljeve (strategija)
 • predložit će načine ostvarivanja ciljeva (taktika)
 • nakon dogovaranja ciljeva, isti će se iskomunicirati zaposlenicima
 • izvršit će se potrebna preraspodjela resursa
 • periodično će se provjeravati poslovni rezultat te će se vršiti potrebne korekcije
 • menadžment tvrke pratit će kontrolera kroz cijeli proces kako bi se on permanentno implementirao
 • nakon što menadžment bude pripremljen na novi način poslovanja, savjetnik će zaključiti svoj projekt
 • savjetnik će i dalje ostati na raspolaganju za moguće konzultacije


Prednosti angažmana kontrolera Poslovne učinkovitosti kroz program Rent-a-Controller su sljedeće:

 • iskusan kontroler trenutno spreman za poslovne izazove
 • kontroler je varijabilan trošak, angažiran prema potrebi
 • kontroler dijeli odgovornost s menadžmentom za rezultate i uspjeh
 • kontroler surađuje i poštuje specifično iskustvo menadžmenta
 • povjerljivost poslovnih podataka kao da se radi o članu menadžmenta
 • tvrtka će, osim direktne podrške kontrolera imati podršku cijelog tima Poslovne učinkovitosti sa znanjima iz specifičnih područja


Za sva pitanja i prilagodbu programa Vašim specifičnim potrebama, savjetnici Poslovne učinkovitosti stoje Vam na raspolaganju.

Kontaktirati nas možete na:

 Tel.: 01/ 23 04 571
 E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu