Opis
Funkcija CFO (Chief financial officer) ili financijskog direktora u tvrtkama optimizira i odobrava rashode, analizira investicijske mogućnosti, načine financiranja, upravlja likvidnošću i obrtnim kapitalom. Na taj se način smanjuju troškovi financiranja, povećava se konkurentnost i profitabilnost te se omogućuje rast poduzeća.


Ciljevi
Uvođenjem funkcije financijskog direktora tvrtka kreće na put optimizacije svojeg financijskog poslovanja. Budžetiranjem i vrednovanjem budućih novčanih tokova tvrtka može smanjiti neizvjesnost te izbjeći nepotrebne troškove financiranja. 

Rent-a CFO

Kome je namijenjena
Usluga Rent-a-CFO namijenjena je manjim tvrtkama kojima zbog nedovoljnog obujma posla ne bi bilo isplativo imati vlastitog financijskog direktora, a potrebna im je analiza i reorganizacija financijskog poslovanja. Osim prilikom reorganizacije, manje tvrtke mogu angažirati vanjskog financijskog direktora u pripremnoj fazi investicijskog projekta.

Sadržaj usluge Rent-a-CFO
U cilju optimizacije financijskog poslovanja, savjetnik Poslovne učinkovitosti analizirat će postojeće procese te će predložiti unaprjeđenje istih:

 • pravovremeno i pouzdano financijsko izvještavanje
 • analiza financijskih pokazatelja
 • izrada budžeta
 • analiza odstupanja od budžeta
 • naplata potraživanja
 • upravljanje likvidnošću
 • optimizacija troškova financiranja
 • vrednovanje potencijalnih investicijskih projekata
 • osjetljivost tvrtke na vanjske šokove
 • utvrđivanje vrijednosti tvrtke


Prednosti angažmana financijskog savjetnika Poslovne učinkovitosti

 • Financijski savjetnik je varijabilan trošak, angažiran prema potrebi
 • Iskusan financijski savjetnik trenutno spreman za poslovne izazove
 • Povjerljivost poslovnih podataka kao da se radi o članu menadžmenta
 • Savjetnik surađuje s menadžmentom, računovodstvom te ostalim odjelima kako bi se promjena trajno implementirala, a pozitivne prakse nastavile primjenjivati i nakon odlaska financijskog savjetnika
 • Podrška cijelog tima Poslovne učinkovitosti uključuje revizore, računovođe i porezne savjetnike
 • Savjetnik ostaje dostupan za konzultacije i nakon završetka projekta


Za sva pitanja i prilagodbu programa Vašim specifičnim potrebama, savjetnici Poslovne učinkovitosti stoje Vam na raspolaganju.

Kontaktirati nas možete na:

Tel: 01/ 23 04 571
E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu