Podrška u provedbi EU projekata

Projektnim nositeljima i partnerima pružamo stručnu podršku u provedbi EU projekta kako bi uspješno ostvarili projektne ciljeve i rezultate te izradili projektne izvještaje za donatora.

Stručna podrška obuhvaća:
• Savjetovanje pri planiranju provedbe projektnih aktivnosti
• Savjetovanje pri praćenju provedbe projektnih aktivnosti
• Savjetovanje pri praćenju financijskih troškova i planiranju prenamjena proračuna
• Savjetovanje pri izradi financijskog i narativnog dijela kvartalnih, međuizvještaja i završnih projektnih izvještaja prema zahtjevima donatora
• Provedbu pojedinih aktivnosti projekta
• Edukaciju projektnog tima o upravljanju EU projektom
• Evaluaciju provedenog EU projekta

Za više informacija pošaljite na upite na e-mail: eufondovi@poslovnaucinkovitost.eu