Izrada kontroling studija

Kontroling je funkcija vođenja kojom se rješavaju sve prisutniji problemi koordinacije i integracije poslovnih procesa u poduzeću.
Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije kako bi se što lakše prilagodile brzim promjenama na tržištu. Primarna uloga kontrolinga je spajanje različitih dijelova poduzeća u jednu cjelinu radi stvaranja sveobuhvatnog pogleda na njegovo cjelokupno poslovanje s ciljem maksimizacije efikasnosti i efektivnosti poduzeća. Za ostvarivanje primarne uloge kontrolinga potrebno je veliko znanje i iskustvo iz područja financija i računovodstva, revizije, statistike, matematike i informatike, organizacije, menadžmenta i psihologije, a preduvjet za ostvarivanje pozitivnih rezultata poduzeća je izrađena funkcionalna kontroling studija.


Proces izrade kontroling studija

Poslovna učinkovitost preporučuje sljedeći proces od 5 faza za izradu kontroling studije za poduzeće:

  1. Snimka stanja postojećih poslovnih procesa i funkcija u poduzeću,
  2. izrada inicijalnog prijedloga unapređenja poslovanja,
  3. Prezentiranje i usuglašavanje aktivnosti te odgovornosti za unapređenje,
  4. Implementacija usuglašenih ciljeva za unapređenje,
  5. Mjerenje učinkovitosti implementiranih mjera za unapređenje i njihovo kontinuirano poboljšavanje.


Poslovna učinkovitost raspolaže znanjima iskusnih suradnika iz poslovne prakse za izradu funkcionalne kontroling studije za poduzeća, a za dodatne informacije možete nas slobodno kontaktirati na:

 
Poslovna učinkovitost osigurala je popust od 15% za izradu Kontroling studije za tvrtke čiji zaposlenici pohađaju specijalističke edukacije programa Kontroling akademije Poslovna učinkovitost.