Izrada EU projekata

Hrvatskim prijaviteljima dostupni su natječaji za bespovratna sredstva integriranog pretpristupnog fonda IPA, Programa EU, te budućeg Kohezijskog fonda i strukturnih fondova. Kako bi se izradio uspješan EU projekt, potrebno je analizirati dostupne EU natječaje, odabrati natječaj koji svojim uvjetima najviše odgovara projektnoj ideji, oblikovati projekt u skladu sa zahtjevima natječaja, uspostaviti projektno partnerstvo te ispuniti natječajnu dokumentaciju. Stoga je poznavanje EU fondova, prihvatljivih EU natječaja te metodologije oblikovanja, planiranja i pripreme EU projekta ključno za dobivanje bespovratnih EU sredstava.Preporučeni sadržaj procesa izrade EU projekta Poslovne učinkovitosti obuhvaća:

Oblikovanje projektne ideje

 • Analiza uvjeta EU natječaja
 • Karakteristike uspješnog EU projekta
 • Analiza dionika i problema
 • Analiza ciljeva
 • Odabir strategije
   

Logička matrica projekta

 • Opći i specifični ciljevi projekta
 • Očekivani rezultati i aktivnosti
 • Pokazatelji uspjeha i izvori provjere
 • Najvažnije pretpostavke
   

Prijavni obrazac

 • Projekt (naslov, lokacija, traženi iznos, trajanje, sažetak, ciljevi, opravdanost, detaljan opis aktivnosti i učinkovitosti projekta, metodologija, trajanje i plan aktivnosti, održivost)
 • Nositelj projekta
 • Projektni partneri
 • Suradnici
 • Tablica za provjeru
 • Izjava podnositelja
   

Sažetak projekta

 • Sažetak projekta (naslov, lokacija, trajanje, traženi iznos, ciljevi, ciljna skupina, krajnji korisnici, očekivani rezultati, glavne projektne aktivnosti)
 • Relevantnost projekta prema ciljevima i prioritetima natječaja, prema potrebama i prioritetima zemlje, regije/sektora, ciljnih skupina i krajnjih korisnika, dodana vrijednost projekta
 • Opis projekta
   

Proračun projekta

 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • Ljudski resursi, putovanja, oprema, nabava i radovi
 • Lokalni ured, ostali troškovi i usluge, administrativni troškovi
 • Opravdanje troškova
 • Izvori financiranja


Ukoliko imate potrebu za konzultantskim uslugama pri pronalaženju prikladnog EU natječaja, pripremi vlastitog EU projekta ili evaluaciji Vaše projektne ideje, kontaktirajte nas na: