Investicijske studije

Preporučeni sadržaj investicijske studije Poslovne učinkovitosti obuhvaća:

SADRŽAJ

SAŽETAK

UVOD

1. PODACI O PODUZETNIKU

1.1. O osobi poduzetnika
1.2. Procjena poduzetničke sposobnosti

2. POLAZIŠTE
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

3. PREDMET POSLOVANJA
3.1. Vrste proizvoda
3.2. Obilježja proizvoda
3.3. PESTLE analiza proizvoda
3.4. SWOT analiza proizvoda

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. Tržište nabave
4.2. Tržište prodaje

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. Opis tehnologije
5.2. Tehnički preduvjeti pothvata
5.3. Struktura i broj zaposlenih
5.4. Terminski plan pothvata

6. LOKACIJA

7. ZAŠTITA OKOLINE


8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA
8.1. Prihodi od prodaje
8.2. Zalihe direktnog materijala
8.3. Nabava direktnog materijala
8.4. Troškovi direktnog materijala
8.5. Troškovi direktnog rada
8.6. Ulaganja u osnovna sredstva i proračun amortizacije
8.7. Opći troškovi proizvodnje
8.8. Troškovi prodanih proizvoda
8.9. Troškovi prodaje
8.10. Troškovi administracije
8.11. Troškovi financiranja
8.12. Račun dobiti i gubitka
8.13. Novčani proračun
8.14. Slobodni novčani tok

9. OCJENA POTHVATA
9.1. Razdoblje povrata investicije
9.2. Neto sadašnja vrijednost
9.3. Interna stopa rentabilnosti
9.4. Analiza osjetljivosti

10. ZAKLJUČAK

POPIS SLIKA I TABLICA


Investicijska studija Poslovne učinkovitosti uključuje:

  •     Izradu prema metodologiji HBOR-a
  •     Usluge certificiranih konzultanata HAMAG INVEST-a


Ukoliko imate potrebu za konzultantskim uslugama u vezi s izradom investicijske studije ili evaluaciji Vaše investicijske ideje, slobodno nas kontaktirajte na: