[CERTIFIKACIJA] Zebra BI certificirani konzultant partner

Zebra BI certificirani konzultant partner

Dr. Mladen Meter je certificirani konzultant partner Zebra BI te pruža usluge implementacije, podrške i savjetovanja za Zebra BI korisnike kod:

  • implementacije IBCS-a (International Business Communication Standards) u Vašoj organizaciji
  • dizajna poslovnih izvještaja, kontrolnih ploča i prezentacija prema uzoru na najbolje poslovne prakse
  • automatizacije Vaših Zebra BI izvještaja ili kontrolnih ploča
  • 1. razine usluge podrške za Zebra BI korisnike
  • izvođenja certificiranih korisničkih treninga na Vašem jeziku
  • i kod mnogih drugih poslovnih izazova u području kontrolinga (planiranja, analiziranja i izvještavanja/vizualizacije poslovnih podataka i informacija). 

Više informacija o Zebra BI softveru možete pronaći na internetskoj stranici: www.zebra.bi, a za sve detalje o korištenju Zebra BI softvera možete se obratiti Zebra BI certificiranom konzultant partneru na sljedeću e-mail adresu: info@poslovnaucinkovitost.eu.

Na našoj partnerskoj Zebra BI stranici: https://zebra.bi/partners/poslovna-ucinkovitost/ također možete pronaći primjere izvještaja koje smo izradili u Zebra BI softveru:

1. primjer: Menadžerski izvještaj s apsolutnim i relativnim odstupanjima

Rezultat poslovanja je poboljšan za +53,3 mil. HRK (+67,2%) prvenstveno zbog povećanja bruto dobiti (kroz istovremeno povećanje popusta i smanjenje troškove prodane robe (COGS)) 

Menadžerski izvještaj s apsolutnim i relativnim odstupanjima

2. primjer: Kontribucija pojedine kategorije menadžerskog računa dobiti i gubitka dobiti prije poreza

Udjeli svih kategorija profitabilnosti u operativnim prihodima su poboljšani u relativnom iznosu, osim kod popusta (negativna razlika za -2,4 p.b.), te je stoga potrebno detaljno razmotriti politiku popusta

Kontribucija pojedine kategorije menadžerskog računa dobiti i gubitka dobiti prije poreza

3. primjer: Apsolutna odstupanja neto prodaje prema gradovima

Increase of net sales at coastal cities (particularly in Food Ingredients), while at inland cities occurred significant decrease of net sales (particularly in Electronic Goods)

Apsolutna odstupanja neto prodaje prema gradovima

4. primjer: Usporedba kretanja mjesečnih troškova

Effects of undertaken activities for cost reduction in 2014 are visible from the end of Q1/2014

Usporedba kretanja mjesečnih troškova