Datum i mjesto održavanja: 25.10.2018.  -  26.10.2018., Zagreb
 
Upravljanje operativnim rizicima

Opis:
Svaka organizacija u svom poslovanju ima operativne rizike. Operativni rizik je teže identificirati, izmjeriti i njime upravljati jer može bilo gdje u organizaciji biti isprepleten sa ostalim rizicima, a njihovo uspješno prepoznavanje i upravljanje operativnim rizicima sastavni je dio stabilnog i uspješnog poslovanja.
Putem modula upravljanja operativnim rizicima predstavit ćemo Vam sve aspekte upravljanja operativnim rizicima. Na seminaru će biti predstavljene metode uspješnog prepoznavanja, upravljanja i mjerenja operativnih rizika. Kroz praktične primjere približit ćemo Vam ovaj najrašireniji rizik u našoj poslovnoj okolini.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju osnovne probleme operativnih rizika u poslovanju i njihovog utjecaja na poslovanje
 • razumiju mehanizme i metodologiju djelotvornog upravljanja operativnim rizicima
 • osvijeste važnost dobro postavljenog okvira upravljanja operativnim rizicima kao dio cjelovitog upravljanja rizicima
 • primjene dobre prakse upravljanja operativnim rizicima te ih prilagode vlastitoj organizaciji


Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti, kontrolingu, internoj kontroli, voditeljima odjela i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja operativnim rizicima.


Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i predavačem.SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: četvrtak, 25.10.2018.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA I


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Operativni rizici

 • Definicija i obuhvat operativnog rizika
 • Okvir za upravljanje operativnim rizicima
 • Izvori operativnog rizika
 • Razumijevanje operativnih rizika u poduzećima i njihov utjecaj na operativnu efikasnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri operativnih rizika iz prakse

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Klasifikacija operativnih rizika

 • Klasifikacija operativnog rizika
 • Grupiranje operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika
 • Evidentiranje operativnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa operativnih rizika

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 

13:15 - 15:45 Pokazatelji operativnih rizika

 • Pokazatelji rizika
 • Metodologija mjerenja operativnog rizika i njihovog utjecaja na poslovanje
 • Donošenje poslovnih odluka temeljem analiza operativnih rizika
 • Metoda samoprocjene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upitnik o samoprocjeni

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji

 • Efikasno postavljena organizacija u upravljanju operativnim rizicima
 • Rano prepoznavanje operativnih rizika
 • Linije obrane upravljanja operativnim rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vježba ranog prepoznavanja operativnih rizika kroz primjere


2. DAN: petak, 26.10.2018.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II


09:00 - 10:30 Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

 • Metodologija ovladavanja operativnim rizicima
 • Analiza i određivanje scenarija stresa
 • Test otpornosti na stres

PRAKTIČNA VJEŽBA: Testiranje otpornosti na stres

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
 
10:45 - 12:15 Upravljanje operativnim rizikom

 • Praćenje operativnih rizika iz prošlosti
 • Suvremeni trendovi kod upravljanja operativnim rizikom
 • Integracija operativnih rizika u organizaciju i razvijanje kulture rizika
 • Primjena operativnih modela u praksi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o operativnim rizicima

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Izazovi upravljanja operativnim rizicima

 • Uspostavljanje efikasnog procesa usklađenosti
 • Važnost pravovremene i kvalitativne informacije o operativnim rizicima
 • Pogled na upravljanje operativnim rizicima kroz nadzorna tijela, rejting agencije, revizore i vlasnike
 • Povezanost ISO standarda i opeartivnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri ocjene operativnih rizika

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

 • Uloga upravljanja informacijskom sigurnošću u poslovanju
 • Uloga upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznim situacijama u poslovanju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću
 

 

PREDAVAČI:

Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije