Datum i mjesto održavanja: 19.09.2018., Zagreb
 
Project based team-work

► Opis:
Japanska poslovica kaže: ”Nitko od nas nije pametan toliko koliko svi mi zajedno.” Toga su svjesna uspješna poduzeća i zato se kontinuirano bave svojim timovima. Tim je skup pojedinaca koji radeći zajedno postižu rezultate čija kvaliteta nadrasta pojedinačna postignuća članova tima. Tim potiče, koristi i razvija snage, vještine, znanja i iskustva svojih članova i tako nadoknađuje individualne slabosti i značajno doprinosi efektivnosti rada. Budući da kvalitetno funkcioniranje u suvremenom društvu zahtijeva sposobnost praćenja i selekcije novih informacija, sagledavanja pojava iz različitih uglova, otvorenost za nova iskustva, sposobnost adaptacije na promjene, timski način rada se pokazao kao brži, operativniji i kreativniji.

► Ciljevi:
Ova specijalistička radionica donosi brojna praktična iskustva i znanja koja primjenjuju uspješni timovi. Kroz niz timskih vježbi, upitnika za procjenu i diskusiju o vlastitim iskustvima polaznici će steći važna saznanja o uspješnom funkcioniranju timova. Cilj je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovama timskog rada i mogućnostima upotrebe različitih alata u radu timova, kako bi oni bili što uspješniji.

► Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje o važnosti timskog rada, najboljim načinima uspostavljanja i vođenja tima usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, demonstracije, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

► Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projektnih timova, djelatnicima poduzeća koji rade u timu.

 

► SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovno o timskom radu

 • Ispunjavanje testa uloga u timu
 • Zašto se ljudi pridružuju grupama?
 • Što je tim?

Praktična vježba: Autobusna stanica

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Karakteristike timova

 • Karakteristike uspješnih timova 
 • Karakteristike neuspješnih timova

Praktična vježba: Močvara

12:15 - 13:15 Pauza
13:15 - 14:45 Uloge u timu i grupna kohezija

 • Timske uloge
 • Zašto su važne timske uloge?
 • Tipovi kohezije
 • Faktori koji utječu na koheziju

Praktična vježba: Analiza testa uloga u timu

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Faze razvoja tima

 • Objašnjenje faza u razvoju tima
 • Što se može učiniti u pojedinoj fazi?

Praktična vježba: Zmija
 

 

PREDAVAČI:

Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije