Datum i mjesto održavanja: 07.09.2018., Zagreb
 
Poslovno prezentiranje

► CILJEVI 
Cilj ove edukacije je polaznike upoznati s bitnim elementima prezentacijskih vještina u kontekstu poslovnog prezentiranja te im osvijestiti njihov prezentacijski stil te ukazati na vlastite snage i područja za poboljšanje.

► OPIS
U kontekstu poslovnih prezentacija naglasak je treninga prvenstveno na prezentiranju koje je razumljivo i uvjerljivo, a u službi postizanja ciljeva same prezentacije. Na taj način sve elemente prezentiranja uživo (govor tijela, gestikulacija, verbalni dio izlaganja, itd) promatramo u kontekstu maksimiziranja prenošenja željenih poruka odnosno sadržaja prezentacije. Gotovo cijeli trening baziran je na praktičnom dijelu gdje polaznici prezentiraju nakon čega odmah dobivaju povratnu informaciju o vlastitim snagama i slabostima te nekim specifičnim savjetima kako mogu postati uspješniji u izlaganju.

► CILJANA SKUPINA
Ciljana skupina su svi koji uživo prezentiraju poslovne informacije internim (Management, uprava, nadzorni odbor, zaposlenici) ili eksternim korisnicima (klijenti, partneri, investitori, financijske institucije, i sl.). Ciljanu skupinu također čine stručnjaci različitih funkcionalnih profila: prodaja, marketing, financije, i dr. Po dogovoru moguće je i snimanje videokamerom. Dodatno na ovaj praktični dio polaznike će se upoznati i s nekim osnovama vezano za bitne elemente poslovnog prezentiranja:

 • Uvježbavanje prezentacije
 • Trema
 • Otvaranje prezentacije
 • Izlaganje: Glas, tijelo, pomagala
 • Upravljanje pitanjima i komentarima
 • Upravljanje „nezgodnim“ situacijama

► SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00     Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30     Prezentacije polaznika

 • Snimanje pripremljenih prezentacija polaznika
 • Feedback predavača i ostalih polaznika

10:30 - 10:45     Stanka za kavu
10:45 - 12:15     Priprema za prezentaciju

 • Upravljanje tremom
 • Uvježbavanje prezentacije
 • Specifičnosti timskih prezentacija

12:15 - 13:15     Stanka za ručak
13:15 - 14:45     Prezentiranje

 • Otvaranje prezentacije
 • Verbalna komunikacija: kako koristiti riječi
 • Neverbalna komunikacija: kako koristiti tijelo (stav, pokret, gestikulacija, pogled)

14:45 - 15:00     Stanka za kavu
15:00 - 16:30     Upravljanje opremom i situacijama

 • Vizualna pomagala
 • Pitanja i odgovori
 • Zatvaranje prezentacije
 • Nezgodne situacije
 

PREDAVAČI:

Luka Krejči
 

Luka Krejči, MBA, je kroz karijeru u području strategije i strateškog savjetovanja stekao veliko iskustvo u području izrade poslovnih prezentacija te prezentiranja istih raznim ciljanim skupinama. Navedeno radno iskustvo stekao je u konzultantskoj kući T&MC (Cap Gemini), te kasnije kao Voditelj strategije Vipnet-a. Danas vodi poduzeće Prezentacija koja se bavi edukacijom i savjetovanjem vezano za izradu poslovnih prezentacija, te samom izradom i osvježavanjem  prezentacija za klijente. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2011. godine završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije