Datum i mjesto održavanja: 02.03.2020.  -  03.03.2020., Zagreb
 
Osnove upravljanja projektima

Opis:
Razvojem poslovanja svaka tvrtka prepoznaje važnost efikasnog upravljanja projektima pokrenutim u cilju ostvarenja svojih strateških ciljeva. Zadnjih se godina u prosjeku jedna petina svjetskog BDP-a ulaže u projekte u gotovo svim industrijama što ukazuje na potrebu izgradnje vještina upravljanja projektima i razumijevanja životnog ciklusa projekata – način iniciranja, pripreme, realizacije te zaključivanja projekata. Važnost voditelja projekata, vještina preciznog identificiranja ciljeva i ključnih aktivnosti te razumijevanje što tvrtka želi projektima postići – koju poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta, je sve više prepoznata od strane upravljačkih struktura tvrtki. Stoga ne čudi da upravljanje projektima postaje jedna od ključnih vještina i za poduzetnike i za ključne korporativne djelatnike.

Ciljevi:
Osnovni seminar daje uvid u komponente projektnog menadžmenta i kako se one mogu koristiti za realizaciju poduzetničkih i korporativnih pothvata na troškovno učinkovit način. Program edukacije na konkretnim i realnim primjerima polaznicima pomaže razumjeti da upravljanje projektima ne znači samo isporučiti projekt na vrijeme već uključuje i upravljanje troškovima, promjenama i rizicima i nadgledanje drugih aspekata projekta.

Metode rada:
Edukacije će polaznicima pružiti znanja, smjernice i praktične savjete kako izgraditi/unaprijediti vještine postizanja rezultata koji odgovaraju unaprijed definiranoj kvaliteti, ciljevima i planovima. Nakon edukacije će polaznici znati utvrditi projektne aktivnosti, postaviti prioritete aktivnosti u okviru planiranja troškova, rokova i resursa projekta, naučiti jednostavne tehnike upravljanja promjenama i rizicima te prepoznati i dodijeliti uloge kod izvođenja projekta.

Kome je namijenjena:
Svima koji su novi u projektima i upravljanju istima (projektni menadžment), ali i polaznicima koji žele osvježiti osnovna znanja o upravljanju projektima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovne postavke upravljanja projektima

 • Što je upravljanje projektima?
 • Procesne grupa unutar projekta
 • Životni ciklus projekta i struktura projekta
 • Faze projekta i njihove obilježja

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Faza inicijacije (pokretanja) projekta

 • Organizacija projekta i njegove isporuke
 • Kako započeti projekt? Savjeti kod pokretanja projekta
 • Projektna povelja: definiranje opsega projekta, projektnog tima, preduvjeta, ovisnosti, ograničenja, rizika
 • Priprema i prezentacija projektne povelje – (grupni rad, diskusija)

12:15 - 13:15 Ručak
13:15 - 14:45 Faza planiranja projekta I.

Faza planiranja projekta
Dionici: identifikacija i komunikacija

 • Prepoznavanje dionika
 • Postizanje ciljeva kroz komunikaciju
 • Matrica utjecaja i interesa dionika
 • Priprema i prezentacija analize dionika – (grupni rad, diskusija)

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Faza planiranja projekta II.

Opseg projekta

 • Redoslijed planiranja
 • Definiranje opsega projekta
 • Definiranje i prikaz radnih paketa (WBS) i aktivnosti
 • Ključne točke projekta (MS)
 • Priprema i prezentacija radnih paketa (WBS) i ključnih točaka (grupni rad, prezentacija)

Vrijeme, resursi i troškovi

 • Procjena trajanja aktivnosti
 • Procjena troškova
 • Izrada proračuna projekta
 • Metode izrade proračuna, prednosti i nedostataka

2. DAN

09:00 - 10:30 Faza planiranja projekta III.
Rizici: identifikacija i upravljanje rizicima

 • Prepoznavanje i upravljanje rizicima
 • Analiza rizika
 • Praćenje i kontrola rizika
 • Priprema plana upravljanja rizicima (grupni rad, kreativne tehnike razmišljanja, diskusija)

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Faza razvoja i provedbe, nadzor i kontrola

Ispunjavanje rokova i postizanje ciljeva - faza realizacije/izvršenja

 • Kontrola projekta
 • Uzroci kašnjenja projekta i savjeti za prevenciju
 • Upravljanje promjenama
 • Upravljanje ostvarenom vrijednošću (grupni rad, diskusija)

12:15 - 13:15 Ručak
13:15 - 14:45 Ispunjavanje zadanih rokova, dugoročnih i kratkoročnih ciljeva

Uspostava, razvoj i upravljanje timom

 • Modeli razvoja projektnog tima
 • Poželjne karakteristike projektnih timova
 • Projektne uloge
 • Stilovi/načini upravljanja projektnim timom
 • Poboljšanje komunikacije u grupi (grupni rad, diskusija)

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Komunikacija na projektu

 • Upravljanje komunikacijom
 • Planiranje izvještaja
 • Projektna komunikacija
 • Priprema komunikacijskog plana (grupni rad, prezentacija)

Faza zatvaranja projekta

 • Završavanje razvojnih aktivnosti
 • Prihvat i verifikacija
 • Primopredaja proizvoda
 

PREDAVAČI:

Tonći Jelić
 

mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije