Datum i mjesto održavanja: 25.01.2019., Zagreb
 
Kreativne tehnike za kontrolere

► Opis:
Danas se sve više pažnje u poslovanju posvećuje kreativnosti. Uspješna poduzeća i napredni voditelji cijene kreativnost svojih suradnika, a u poslovanju se koriste brojnim tehnikama za njeno poticanje. Gotovo da ne postoji grana poslovanja, odjel u organizaciji ili pozicija koja ne zahtijeva kreativnost u svrhu iznalaženja što boljih rješenja; od proizvodnje, optimizacije radnih procesa, donošenja odluka, kontrolinga, marketinga, prodaje do upravljanja ljudskim potencijalima.

► Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s funkcioniranjem tehnike Brainstorming, Mind mappingom, Disneyevom strategijom i ‘’6 šešira za razmišljanje’’ te ih na ugodan i prihvatljiv način potaknuti na kreativno razmišljanje, lakše učenje i brže iznalaženje rješenja.


► Kome je namijenjena:
Vlasnicima tvrtki i menadžerima, voditeljima projekata, ekspertima u kontrolingu te članovima projektnih timova.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Brainstorming

 • Kako funkcionira naš mozak?
 • Brainstorming – pravila i postupak
 • Tehnika “čudesno pitanje”
 • Kreativno donošenje odluka – “ekologija odluke”

Praktična vježba: Brainstorming

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Mentalne mape

 • Koju stranu mozga više koristimo
 • Izrada mentalnih mapa – postupak i zakonitosti
 • Primjena: rad s projektima, obrada teksta
 • Vrste mentalnih mapa

Praktična vježba: Izrada mentalne mape

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Disneyeva strategija uspješnosti

 • Perceptivne pozicije – sagledavanje iz različitih kuteva
 • “Tri Disneyeva prijatelja”
 • Primjena strategije: grupni i individualni rad
 • Izlazak iz vlastitih okvira

Praktična vježba: Primjena Disneyeve strategije na primjeru iz prakse

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    6 šešira za razmišljanje

 • Povezanost tijela i uma
 • 6 šešira za razmišljanje – tehnika i pravila
 • Pitanja za uživljavanje u uloge
 • Pet vrijednosti

Praktična vježba: Primjena tehnike 6 šešira na primjeru iz prakse

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.


International Group of Controlling
 

 

PREDAVAČI:

Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije