Datum i mjesto održavanja: 09.01.2019.  -  10.01.2019., Zagreb
 

Opis:
Funkcije kontrolinga u današnjim uvjetima poslovanja predstavljaju alat bez kojeg nije moguće zamisliti moderno korporativno upravljanje te iste pružaju putokaz rukovodstvu za donošenje poslovnih odluka. Kako uspješno uvesti, organizirati te održavati funkcije kontrolinga u bankama, ali i drugim financijskim institucijama, pitanja su na koja se neprestano traži odgovor više. Iako kontroling u bankama nije obično ustrojen kao zaseban organizacijski dio, funkcije kontrolinga su najvećim dijelom prisutne u planiranju, upravljačkom računovodstvu i izvještavanju, analizi pokazatelja i profitabilnosti proizvoda i usluga.

Ciljevi:
Od izuzetne je važnosti postaviti sustav temeljem kojeg se procjenjuje učinkovitost svakog pojedinog proizvoda i usluge, svake pojedine investicije, akvizicije te odrediti rokove u kojima će isti postati profitabilni. Stoga specijalisti za kontroling moraju biti u mogućnosti prepoznati uska grla i neiskorištene resurse te dati preporuke za unapređenje poslovanja temeljem financijskih i upravljačkih izvještaja, vlastitih znanja i poznavanja bankarskog tržišta, kao i ostalih raspoloživih informacija. Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu funkcija kontrolinga u bankama i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga te predstaviti načine mjerenja uspješnosti i profitabilnosti bankarskih proizvoda i usluga.

Metode rada:
Teme ove radionice bit će popraćene praktičnim primjerima i vježbama uz korištenje predložaka alata i izvještaja prikladnim za korištenje u bankama.

Kome je namijenjena:
Specijalistima u kontrolingu banaka, specijalistima u financijama i računovodstvu banaka, specijalistima koji rade na poslovima plana i analize te izvršnim, financijskim i tehničkim direktorima u bankama.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN, srijeda 09.01.2019.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Specifičnosti načina organizacije funkcija kontrolinga u bankama

 • Specifičnosti organizacije kontrolinga u bankama
 • Mjesto kontrolinga u organizacijskoj strukturi
 • Odnos kontrolinga i drugih funkcija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Organizacija kontrolinga u banci

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Ključni pokazatelji poslovanja

 • Ključni pokazatelji poslovanja banaka
 • Odabir i korištenje ključnih pokazatelja poslovanja
 • Određivanje benchmarkinga u bankama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktična organizacija i primjena ključnih pokazatelja poslovanja banaka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja - I. dio

 • Specifičnosti uloge kontrolinga u procesu planiranja
 • Aktivnost prikupljanja podataka potrebnih za izradu poslovnog plana
 • Proces kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog planiranja
 • Aktivnosti obrade i usklađivanja prikupljenih podataka od vlasnika poslovnih procesa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada poslovnog plana

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja i izvještavanja - II. dio

 • Odgovornost kontrolinga za analiziranje i interpretiranje izvještaja
 • Postupak praćenja ostvarivanja planiranih veličina
 • Savjetodavna uloga kontrolinga u povećanju poslovne učinkovitosti i efikasnosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i analiza izvještaja na primjeru iz prakse

 

2. DAN, četvrtak 10.01.2019.

09:00 - 10:30 Uloga kontrolinga u procesu izvještavanja - I. dio

 • Unutarnji i vanjski izvori poslovnih informacija
 • Organizacija procesa izvještavanja – izvještavanje za potrebe grupe, izvještavanje za potrebe domaćeg poslovanja
 • Upravljački izvještaji – izvještavanje za potrebe grupe, izvještavanje za potrebe domaćeg poslovanja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Uloga kontrolinga u procesu izvještavanja - II. dio

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada upravljačkih izvještaja na primjeru iz prakse

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Uloga kontrolinga u procesu razvoja i mjerenja profitabilnosti proizvoda i usluga - I. dio

 • Specifičnosti razvoja proizvoda i usluga u bankama
 • Planiranje resursa za razvoj proizvoda i usluga
 • Definiranje izvještajnog okvira i analiza ostvarenja planiranih rezultata za novi proizvod

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razvoj proizvoda na primjeru iz prakse

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uloga kontrolinga u procesu razvoja i mjerenja profitabilnosti proizvoda i usluga - II. dio

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun profitabilnosti i učinkovitosti proizvoda i usluga na primjeru iz prakse

 

PREDAVAČI:

Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije