Datum i mjesto održavanja: 20.10.2020., Zagreb
 
KONTROLING AKADEMIJA POSLOVNA UČINKOVITOST
► Opis:


Specijalistički kontroling program Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiran je od strane International Group of Controlling – IGC te posjeduje oznaku kvalitete IGC Quality Label koja se dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete te koji sadrže sve potrebne edukacijske komponente koje su nužne za obavljanje posla kontrolera.
International Group of Controlling – IGC je vodeća svjetska kontroling asocijacija među čijim se ciljevima posebno ističe i definiranje standarda kvalitete edukacijskih programa iz kontrolinga.

[NOVO] Nakon 10 godina izvođenja i iznimnog zadovoljstva polaznika edukacija, prethodni koncept programa u trajanju od 25 dana edukacija smo, sukladno trendovima i najboljim svjetskim praksama kontrolinga, koncipirali u novi program, u trajanju od 15 dana. 

Ovo vrijeme svakako treba iskoristiti za stjecanje međunarodnih znanja, a pohađanje Kontroling akademije nikad nije bilo povoljnije i jednostavnije, budući da će svi polaznici imati mogućnost i sudjelovanja na edukacijama online.

Novi koncept sadržajno obuhvaća sva područja kao i prethodni, ali u prilagođenom obliku, sukladno aktualnim trendovima i novim znanjima. Novom programu je također dodijeljen IGC Quality Label, nakon procesa certifikacije prema strogo određenim kriterijima, IGC je potvrdio da prilagođeni program zadovoljava visoke standarde kvalitete s obzirom na sadržaj i metodologiju programa te kompetencije predavača.


 
Group of Controlling – IGC     Group of Controlling – IGC      Group of Controlling – IGC

► Ciljevi:


Sveobuhvatnost Akademije, iskusni stručnjaci iz poslovne prakse i praktičan pristup u njegovom izvođenju pružaju iznimnu priliku za suočavanje sa suvremenim profesionalnim izazovima kao i mogućnost za stjecanje novih iskustava i znanja potrebnih za ostvarenje ciljeva koji su ranije bili daleki i nedostižni. Edukacije se izvode u grupama s ograničenim brojem polaznika i sadržajno su koncipirane prema modelu specijalističkih radionica.

► Metode rada:


Radionice se izvode kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe većinom na modelima i simulacijama u Excel®-u, a u interakciji s trenerima i ostalim polaznicima čime je osigurana mogućnost da se stečeno znanje vrlo lako primijeni u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

► Kome je namijenjena:


Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja, specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje o kontrolingu.

Sadržaj i raspored 11. generacije Kontroling akademije:


1. MODUL: ORGANIZACIJA I UNAPRJEĐENJE KONTROLINGA U PODUZEĆU

1. DAN: Koncepcija, uvođenje i organizacija kontrolinga20.10.2020.
2. DAN: Zahtijevane kompetencije i profil kontrolera,  21.10.2020.
3. DAN: Prezentacijske tehnike za kontrolere12.11.2020.


2. MODUL: FINANCIJSKO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - TEMELJ FINANCIJSKOG KONTROLINGA

4. DAN: Financijsko i upravljačko računovodstvo, 13.11.2020.
5. DAN: Analiza financijskih izvještaja25.11.2020. 
6. DAN: Financijski kontroling (upravljanje troškovima, likvidnost i novčani tokovi)26.11.2020.


3. MODUL: MENADŽERSKO IZVJEŠTAVANJE, PRIMJENA EXCELA I POSLOVNE INTELIGENCIJE

7. DAN: Primjena Excela i Power BI-a u kontrolingu10.12.2020.
8. DAN: Menadžerski izvještaji i vizualizacija11.12.2020.


4. MODUL: PLANIRANJE I UPRAVLJANJE UČINCIMA

9. DAN: Strateško i operativno planiranje, 11.01.2021.
10. DAN: Budžetiranje i prognoziranje, 12.01.2021.
11. DAN:
Dizajn i implementacija KPI-eva27.01.2021.


5. MODUL: KONTROLING POSLOVNIH FUNKCIJA

12. DAN: Projektni i investicijski kontroling te procesni model kontrolinga, 28.01.2021.
13. DAN: Kontroling ljudskih potencijala10.02.2021.
14. DAN:
Kontroling rizika poslovanja11.02.2021.
15. DAN: Kontroling organizacijskih funkcija (proizvodnja, nabava, prodaja, marketing)12.02.2021.


Certifikacija za CERTIFICIRANOG KONTROLERA / CERTIFIED CONTROLLER

Rok za prijavu:

15.10.2020.

Certifikacija:

Nakon završetka Kontroling akademije, zainteresirani polaznici mogu se prijaviti za polaganje ispita i izradu projektnog rada za stjecanje certifikata: CERTIFICIRANI KONTROLER / CERTIFIED CONTROLLER.

Cijena certificiranja: 1.500,00 HRK + PDV

Ovdje doznajte što su bivši polaznici rekli o KONTROLING AKADEMIJI Poslovna učinkovitost.


 

 
Sve edukacije
 Održane edukacije