Datum i mjesto održavanja: 18.11.2017., Hotel Lone Rovinj
 
Integracija strateškog i operativnog planiranja u praksi

Opis i ciljevi

Strateškim planiranjem, na temelju rezultata eksterne i interne analize, određuju se strateški ciljevi poslovanja, a operativnim planiranjem način provođenja istih kroz operativno poslovanje poduzeća.

U poslovnoj praksi se poduzeća često susreću s izazovima kako postići izvrsnost u načinu određivanja strateških ciljeva i njihovom kaskadiranju i dodjeli izvršiteljima na operativnoj razini.

Cilj ove radionice je kroz primjere izvrsnosti u poslovnoj praksi obraditi teme strateškog i operativnog planiranja te njihove integracije kroz kaskadiranje strateških ciljeva i upravljanje ključnim pokazateljima poslovanja (KPIs).

Kome je radionica namijenjena

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji, prodaji, upravljanju ljudskim potencijalima te svima koje zanima ili su uključeni u procese strateškog odnosno operativnog planiranja i upravljanja.

Sadržaj i raspored

09:00 – 10:30 Strateško planiranje

 • Određivanje ciljne strateške pozicije
  (vrijednosti, vizija, smjernice, misija, strateški ciljevi)
 • Instrumenti eksterne i interne analize 
  (SWOT, PESTLE, BCG matrica, McKinsey matrica)
 • „PAŽ“ koncept za provođenje strateškog plana

Praktična vježba: Analiza poslovnog okruženja i definiranje ključnih strateških ciljeva    

10:30 – 10:45 Pauza za kavu

10:45 – 12:15 Operativno planiranje

 • Integracija strateškog i operativnog planiranja kroz hodogram planiranja
 • Vrste planova i postupci planiranja
 • Operativni i financijski plan

Praktična vježba: Integrirano operativno planiranje

12:15 – 13:15 Pauza za ručak

13:15 – 14:45 Kaskadiranje strateških ciljeva

 • Tradicionalni vs. moderni sustavi mjerenja učinkovitosti
 • Leading & Lagging Indicators
 • Perspektive strateškog modela kontrolinga

Praktična vježba: Balanced Scorecard & Strategy Mapping

14:45 – 15:00 Pauza za kavu

15:00 – 16:30 Dizajn i upravljanje ključnim pokazateljima poslovanja (KPI-jevi)

 • KPI-jevi kao mjera uspjeha
 • Ciljni sustav – polazište za dizajn KPI-jeva
 • Stablo uzročnika stvaranja učinaka

Praktična vježba: Mjerenje, izvještavanje i upravljanje KPI-jevima 

Napomena:

Za sve sudionike događaja ICV Working Group Croatian Adriatic Region pod nazivom „Budgeting, Forecasting and Reporting – Integration and Challenges“ osigurali smo posebni dodatni popust od 10% za sudjelovanje na edukaciji.

Broj polaznika za oba događaja je ograničen pa požurite s prijavama i osigurajte na vrijeme svoje mjesto!

 

PREDAVAČI:

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije