Datum i mjesto održavanja: 22.11.2019.  -  23.11.2019., Sveučilište u Dubrovniku
 

Ova edukacija organizirana je u suradnji s Odjelom za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Popust od 10% za studente i članove Alumni kluba.

Opis:

Tehnike financijskog modeliranja omogućavaju korisnicima povećanje pouzdanosti, kvalitete i vremenske pravodobnosti njihovog sustava poslovnog odlučivanja. Stoga se kao takve koriste za široki spektar analize poslovanja od izrade planova, financijske analize, evaluacije investicija, procjene vrijednosti pa do svih ostalih aspekata poslovnog odlučivanja koji se temelje na financijskim projekcijama.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog modeliranja u Excel®-u. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:
• Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanje

SADRŽAJ I RASPORED

1.DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Poslovno planiranje
• Definiranje osnovnih pretpostavki
• Statističke metode za planiranje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje prihoda i troškova

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 13:00 Financijski izvještaji

• Izrada temeljnih financijskih izvještaja
• Testiranje i optimizacija modela
PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje RDG, bilance i novčanog toka

13:00 - 15:00 Stanka za ručak
15:00 - 16:00 Financijska analiza

• Horizontalna, vertikalna i trend analiza
• Osnovni financijski pokazatelji
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja i Du Pont analiza

16:00 - 17:00 Ekonomska analiza
• Ekonomska profitabilnost: dodana vrijednost i stopa povrata na uloženi kapital
• Izračun troška i veličine investiranog kapitala
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza ekonomske profitabilnosti poduzeća (EVA, ROIC)

2.DAN
09:00 - 10:30 Analiza vrijednosti poduzeća
• Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
• Temeljni čimbenici vrijednosti
PRAKTIČNA VJEŽBA: Procjena vrijednosti uz pomoć metode slobodnih novčanih tokova i metode usporedivih vrijednosti

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Analiza kapitalnih investicija

• Planiranje investicijskih tijekova
• Osnovne metode za procjenu isplativosti investicija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i evaluacija isplativosti kapitalne investicije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza rizika investicijskih projekata

• Metode za procjenu rizika
• Monte Carlo simulacija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza osjetljivosti i analiza scenarija

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Poslovna analiza

• Optimizacija poslovnih procesa korištenjem rješavača (funkcija „solver")
• Kalkulacija optimalne cijene za natječaje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza isplativosti korištenja leasinga

 

PREDAVAČI:

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije