Datum i mjesto održavanja: 24.03.2021., Zagreb
 
Financijsko i upravljačko računovodstvo

Opis:
Primjena stručnih i praktičnih znanja na području financijskog i upravljačkog računovodstva osigurava konzistentost i transparentnost financijskih izvještaja poduzeća te pruža kvalitetnu potporu poslovnom odlučivanju i stvaranju dodane vrijednosti poduzeća.


Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim pojmovima računovodstvenog procesa, računovodstvenim propisima i standardima, ulogom i konceptom financijskog i upravljačkog računovodstva, strukturom temeljnih financijskih izvještaja u svrhu eksternog izvještavanja te strukturom menadžerskog računa dobiti i gubitka u svrhu internog izvještavanja, planiranja, praćenja i analize profitabilnosti i financijskog rezultata poslovanja.

Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžerima poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Funkcionalna struktura računovodstva

 • Svrha i ciljevi računovodstva
 • Računovodstvo prema vrstama, djelatnostima i statusu subjekata
 • Zakonski propisi i interni akti koji reguliraju računovodstveno poslovanje
 • Koncept i struktura financijskog i upravljačkog računovodstva


10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Financijsko računovodstvo i temeljni financijski izvještaji

 •  Temeljni financijski izvještaji prema zakonskim propisima
 •  Struktura bilance, Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku
 •  Utvrđivanje financijskog rezultata i međusobna povezanost financijskih izvještaja

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima
Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja


12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Računovodstveni propisi i standardi

 • Primjena MSFI-eva, HSFI-eva i MRS-ova u sastavljanju financijskih izvještaja
 • Kvaliteta financijskih izvještaja
 • Priznavanje i mjerenje pojedinih vrsta imovine prema računovodstvenim standardima

Praktična vježba: Kapitalizacija troškova (capex vs. opex)


14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Upravljačko računovodstvo

 • Menadžerski Račun dobiti i gubitka
 • Utvrđivanje granica profitabilnosti (gross margin, EBITDA, EBIT, EBT, net income)
 • Planiranje, praćenje i analiza ostvarenog financijskog rezultata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog Računa dobiti i gubitka

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija
Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

IGC

 

PREDAVAČI:

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije