Datum i mjesto održavanja: 17.02.2012., Zagreb
 
Izrada strateškog plana

Naučite kako izraditi strateški plan

17.02.2012., Zagreb

Opis i ciljevi specijalističke radionice

U suvremenom poslovanju niz je vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na njegovu uspješnost. Poduzetnici se pri tome mogu postavljati proaktivno ili reaktivno. Oni proaktivni pokušat će unaprijed predvidjeti okolnosti koje ih čekaju, te se pravodobnim planiranjem pripremiti za njih, dok će pak reaktivni čekati da se nešto dogodi, pa onda reagirati na promjenu.

Stara narodna mudrost kaže da je "Bolje spriječiti, nego liječiti", pa iako nema čvrstih pravila, vjerojatnost poslovnog uspjeha svakako je veća kod proaktivnog djelovanja. Naime, bez obzira na to što se neke stvari ne mogu predvidjeti, proaktivni će poduzetnici imati spremnu većinu odgovora na moguće izazove, pa će biti sposobni pravodobno odgovoriti na njih.

Poslovni uspjeh je nešto što se rijetko dogodi slučajno, uglavnom je on posljedica sustavnog planiranja. Ako se i dogodi slučajno, bez planiranja se neće moći dugoročnije održati. Zbog toga se poduzetnici koji žele održivi poslovni uspjeh odlučuju za strateško planiranje, kao osnovu svoga poslovanja.

Strateško planiranje je proces sagledavanja vlastitih ciljeva i mogućnosti njihove realizacije u poslovnom okruženju u kojem poduzetnik djeluje. Ono pretpostavlja osiguravanje, pripremu i uporabu poslovnih resursa potrebnih za ostvarivanje dugoročnih poslovnih ciljeva poduzetnika. Strateški plan kao krajnji rezultat predstavlja skup aktivnosti, poslovnih metoda i poteza usmjerenih ostvarenju tih ciljeva, te definira način i dinamiku njihovog ostvarivanja.

Kroz ovu specijalističku radionicu polaznici će se kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sa:

 • osnovama strateškog razmišljanja (vizijom, misijom, ciljevima),
 • hijerarhijom razvoja strategije,
 • alatima strateškog planiranja,
 • implementacijom strategije,
 • monitoringom i evaluacijom.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Budući je ova edukacija dio programa Kontroling akademije Poslovna učinkovitost, nakon završetka cjelokupnog programa Akademije 14.06.2012. predviđena je podjela certifikata za radionice koje su sudionici pohađali.

Kome je radionica namijenjena:

 • vlasnicima i menadžmentu koji namjeravaju unaprijediti proces izrade strateškog plana,
 • poslovnim analitičarima u poduzećima čija je zadaća evaluacija postojeće strategije poslovanja poduzeća i predlaganje novih strateških inicijativa odnosno promjena,
 • voditeljima i specijalistima poslovnih sektora (kontroling, financijama, prodaja, nabava, IT i dr.) koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanje.

Sadržaj i raspored radionice:

8:30 - 9:00 Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30 Osnove strateškog razmišljanja

 • Što je strategija i koja je njezina uloga
 • Pretpostavke za izradu strategije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Korištenje SMART principa

10:30 – 10:45 Stanka za kavu

10:45 – 12:15 Alati strateške analize

 • Analiza poslovnog okruženja - PESTLE
 • Analiza industrije - Model 5 sila
 • Analiza poduzeća - Lanac vrijednosti, SWOT
 • Sustavno vrednovanje - Benchmarking

PRAKTIČNA VJEŽBA: Korištenje SWOT analize

12:15 – 13:15 Stanka za ručak

13:15 – 14:45 Strateško planiranje

 • Hijerarhija razvoja strategije
 • Generičke strategije
 • Strateške opcije
 • Prilagođavanje strategije specifičnim uvjetima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Korištenje generičkih strategija za industrijske sile

14:45 – 15:00 Stanka za kavu

15:00 – 16:30 Implementacija, monitoring i evaluacija

 • Organizacija kao preduvjet kvalitetne implementacije
 • Upravljanje poslovnim operacijama
 • Mjerenje uspješnosti i korektivne akcije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vrednovanje uspostavljene strategije

 

PREDAVAČI:

Nenad Buljan
 

Nenad Buljan, MBA, poslovni je savjetnik i menadžer s dugogodišnjim poslovnim iskustvom u upravljanju i vođenju poslovanja. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Računalne tehnike, te završio MBA studij na IEDC Poslovnoj školi Bled. Nositelj je i međunarodno priznatog CMC certifikata (Certified Management Consultant). Uz to, pohađao je brojne interne edukacije za razvoj menadžerskih vještina u poduzećima u kojima je radio.

Njegovo poslovno iskustvo uključuje: više od 20 godina menadžerskog iskustva na visokim menadžerskim pozicijama, više od 15 godina menadžerskog iskustva u međunarodnom okruženju, više od 15 godina iskustva u prodaji i marketingu na hrvatskom i međunarodnom tržištu, više od 10 godina iskustva u poslovnom savjetovanju MSP, više od 10 godina iskustva u evaluaciji projektnih prijava za međunarodne i domaće institucije (Europska komisija, Eureka Secretariat, HAMAG-BICRO).

Od 2008. godine ima vlastitu tvrtku Modus Melior d.o.o. koja se bavi poslovnim savjetovanjem.

 
 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije