26. 10. 2018.
[PREDAVANJE NA VERN’U] Izrada me­nadžerskih izvještaja prema HICHERT®IBCS standardima s Excel Add-inom Zebra BI

Mato Šarčević, mag. oec., konzultant Po­slovne učinkovitosti d.o.o. za poslovno sa­vjetovanje i certificirani konzultant za Zebra BI, održao je 17.10.2018. gostujuće pre­davanje na VERN-u s temom: „Izrada me­nadžerskih izvještaja prema HICHERT®IBCS standardima s Excel Add-inom Zebra BI” na kolegiju „Poslovna analiza i kontroling” stu­dentima specijalističkog diplomskog struč­nog studija Poduzetnički menadžment kod profesorice mr. sc. Zrinke Gregov.

Studentima su predstavljeni načini prika­zivanja informacija u poslovnim izvještajima i prezentacijama te su upoznati s pravilima za uspješnu izradu menadžerskih izvještaja i prezentacija prema International Business Communication Standards (IBCS®). Pose­ban naglasak stavljen je na Top 10 preporuka za izradu izvještaja i praktične primjere na kojima su navedena pravila implementirana.

Nakon održanog teorijskog dijela preda­vanja, studenti su napravili svoje prve izvje­štaje pomoću Excel Add-ina Zebra BI, IBCS® certificiranog softverskog rješena, te su de­taljno upoznati sa svim funkcionalnostima tog dodatka Excelu.

Pri kraju predavanja uslijedila je rasprava, gdje su studenti mogli saznati odgovore na pitanja vezana za IBCS® standarde i njihovu korist u poslovanju poduzeća.

 
 Novosti - Arhiva