25. 02. 2019.
NATJEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJEG KONTROLERA – THE BEST CONTROLLER ZA 2019.

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJEG KONTROLERA – THE BEST CONTROLLER ZA 2019.

Ideja

Kvalitetne odluke menadžera povećavaju vrijednost poslovanja, a kontroleri su neizostavni partneri menadžerima u procesu stvaranja vrijednosti.
Očuvanjem postojeće i stvaranjem nove vrijednosti postiže se dugoročna održivost poslovanja.

Uloga kontrolera u promicanju i operacionalizaciji ideje kontrolinga kroz podršku pri efektivnom i efikasnom upravljanju poslovanjem je nezamjenjiva.
Našu misiju u Poslovnoj učinkovitosti ostvarujemo kroz brojne projekte za poticanje razvoja kontrolera i implementaciju koncepata kontrolinga na svim razinama menadžmenta u poslovnoj praksi.

Naša godišnja nagrada „NAJBOLJI KONTROLER – THE BEST CONTROLLER“ upravo je jedna od takvih inicijativa kojom želimo prepoznati i istaknuti primjere izvrsnosti u kontrolingu, a što u konačnici treba poslužiti prvenstveno kao poticaj za daljnji razvoj i primjenu kontrolinga u poslovanju.

Kandidati

Za nagradu se mogu prijaviti pojedine osobe iz organizacijskih jedinica kontrolinga, ali i iz drugih organizacijskih jedinica, koje su, u posljednjih 12 mjeseci do roka za prijavu za nagradu, uspješno završile kontroling projekt odnosno ostvarili iznimna postignuća u područjima kontrolinga koja se vrednuju za dobivanje nagrade.

Ocjenjivanje

U postupku ocjenjivanja pristiglih prijava vrednuju se sljedeća područja prema unaprijed utvđenom značaju i bodovima:

Povjerenstvo

Prema unaprijed utvrđenim kriterijima povjerenstvo neovisno i objektivno ocjenjuje sve pristigle prijave, a kandidat s najvećim brojem bodova ostvaruje pravo na nagradu.

Povjerenstvo se sastoji od sljedećih članova:

 1. HRVOJE PATAJAC, Direktor kontrolinga, ADRIS GRUPA D.D.
 2. SINIŠA RESANOVIĆ, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga, ATLANTIC GRUPA D.D.
 3. NIKOLA CVJETKOVIĆ, CFO, Član uprave, AWT INTERNATIONAL D.O.O.
 4. SANDRA JANKOVIĆ, Redovita profesorica, FMTU, SVEUČILIŠTE U RIJECI.

U slučaju da je prijavljeni kandidat iz iste organizacije kao i član povjerenstva, ocjenjivanje prijave će izvršiti preostali članovi komisije.

Nagrada

Vrijednost glavne nagrade iznosi oko 35.000 HRK i bit će dodijeljenja u srijedu 22.05.2019. godine tijekom održavanja 10. KONTROLING KONFERENCIJE: Financijsko upravljanje, a sastoji se od :

KONTROLING EDUKACIJE:  Kontroling akademija Poslovna učinkovitost (IGC – International Group of Controlling certificirani 25-dnevni program za stjecanje međunarodno priznatog certifikata CERTIFICIRANI KONTROLER – CERTIFIED CONTROLLER)
KONTROLING LITERATURE: Kontroling standardi (IGC – International Group of Controlling komplet međunarodno prepoznate literatura kontroling standarda)  
KONTROLING PRIZNANJA: Kontroling priznanje o iznimnom postignuću u praksi kontrolinga (Priznanje se dodijeljuje od stručne komisije za NAJBOLJEG KONTROLERA – THE BEST CONTROLLER za 2019. godinu).

Sve ostale prijave koje budu ocijenjene s više od 50% mogućih bodova, dobit će poseban kontroling poklon Poslovne učinkovitosti na temelju prepoznavanja vrijednosti inicijative te truda i proaktivnosti oko prijave, a sve sa krajnjim ciljem afirmacije i primjene filozofije kontrolinga u poslovnoj praksi.

Prijava

Na natječaj za izbor „NAJBOLJEG KONTROLERA – THE BEST CONTROLLER“ za 2019. godinu moguće je prijaviti se najkasnije do srijede, 08.05.2019. godine.

Uz životopis kandidata, dokument prijave mora neizostavno sadržavati opise sljedećih cjelina realiziranog projekta:

 1. Početno stanje
 2. Novopostignuto stanje
 3. Održivost budućeg korištenja implementiranog rješenja
 4. Aktivnosti kontrolinga i osobni doprinos kandidata pri implementaciji rješenja
 5. Inovativnost odnosno posebnost implementiranog rješenja
 6. Utjecaj implementiranog rješenja na sadržaj, organizaciju, procese i instrumente kontrolinga
 7. Utjecaj implementiranog rješenja na rezultate poslovanja.


Dokument prijave treba biti usmjeren isključivo na opise navedenih cjelina i to u opsegu ne većem od 10 A4 stranica standardno oblikovanog teksta.

Prijavu na natječaj je potrebno poslati na e-mail adresu: info@poslovnaucinkovitost.eu s naslovom e-maila: Prijava za nagradu: NAJBOLJI KONTROLER – THE BEST CONTROLLER 2019.

 
 Novosti - Arhiva