06. 05. 2019.

Kako biste razumjeli što je to LEAN, potrebno je razumjeti ključni LEAN princip, a to je eliminacija ili smanjenje procesnog smeća!

 

Izvor: BMGI edukacijski materijal.

 

Six Sigma projekti odvijaju se prema tzv. DMAIC ciklusu koji je prikazan na slici.

Izvor: Izrada autora.

 

U Six Sigma projektima postoji 7 hijerarhijskih razina, a one su prikazane na slici.

Izvor: BMGI edukacijski materijal.

 

U Six Sigma projektima često se koristi alat za grafički prikaz podataka Pareto chart. Pareto prikaz možda Vam je otprije poznat u upravljanju i prilikom donošenja poslovnih odluka, no taj alat se primjenjuje i u projektima za poboljšanje poslovnih procesa, a kako i kada naučit ćete na edukaciji Lean six sigma i change management  koja se održava 14.-15.05.2019., a detaljan sadržaj i prijavnicu možete pronaći ovdje.

Izvor: BMGI edukacijski materijal.

 
 Novosti - Arhiva