20. 05. 2020.

U nastavku pročitajte intervju s Juricom Štimcem, direktorom planiranja i izvještavanja u Infobipu, koji će više o svojim iskustvima iz kontrolinga reći na 11. Kontroling konferenciji: Controlling Excellence, koja će se održati 27. svibnja 2020. godine online putem.

Kako agilno poslovno okruženje utječe na vaše poslovanje?
Agilno poslovno okruženje zahtjeva kontinuirano praćenje trendova, konkurencije i strateško promišljanje nekoliko koraka unaprijed te aktivno kreiranje budućnosti organizacije. S poslovne strane karakterizirano je velikim rastom prihoda i troškova, brzim rastom i sazrijevanjem organizacije na svim razinama i u svim funkcijama.

Što takvo poslovno okruženje znači za kontroling?
Ono zahtjeva prije svega veliku i kontinuiranu prilagodljivost kontrolinga. Ne daje prostora za veliko strukturiranje procesa i instrumenata kontrolinga. Puno je analiza i procesa jednokratno jer se već u idućem ciklusu traži nešto drugačije. S druge strane, struktura i izvori podataka često nisu na toj razini koja pruža potpune i precizne izvore informacija za ispunjenje zadanih zahtjeva.

Kako onda strukturirati procese kontrolinga?
Ukratko, agilno poslovanje zahtjeva i agilnost od strane kontrolinga. Procesi i zahtjevi organizacije su relativno fluidni, ne bi bilo produktivno ograničavati ih procesom kontrolinga već više usmjeravati i podržavati financijskim podacima. Procese bi trebalo organizirati tako da budu fleksibilniji i da se lako prilagođavaju novim poslovnim okolnostima, a outpute dizajnirati tako da imaju veću širinu i anticipiraju zahtjeve organizacije, što se pomalo kosi s tradicionalnijim pogledima.

Kako se zahtjevi i potrebe agilnog poslovanja razlikuju od onog koje bi nazvali tradicionalnim?
Zahtjevnije je utoliko što se iz manje količine ne toliko strukturiranih podataka treba u kratkom roku doći do podataka koji će usmjeriti poslovanje i pružiti mu financijski okvir i strukturu. Često nema vremena za optimalno strukturiranje procesa jer reaktivno djelovanje nije adekvatno u agilnom okruženju. Kontroling treba proaktivno podržavati i usmjeravati organizaciju te sudjelovati u strukturiranju poslovnih procesa.

Koji su glavni zaključci do sada i na što ćete posebno obratiti pozornost u budućnosti?
Tradicionalni kontroling i pristup integraciji nisu optimalni za agilnu organizaciju u dinamičnom poslovnom okruženju. Procese, instrumente i alate kontrolinga treba organizirati fleksibilnije da se bolje mogu prilagoditi zahtjevima pojedinih dijelova organizacije te da se mogu brzo prilagoditi promjenama u internom i eksternom okruženju. Slično je s alatima poput budgeta ili pokazatelja, koje bi trebalo gledati više u relativnim okvirima i fleksibilno nego u apsolutnim iznosima. 

 

Cijeli program i prijavnicu na 11. Kontroling konferenciju: Controlling Excellence, možete pronaći na: https://www.poslovnaucinkovitost.eu/aktualne-edukacije/cijena/11.-kontroling-konferencija-controlling-excellence-27.5.2020

 
 Novosti - Arhiva