13. 06. 2018.
[ISTRAŽIVANJE] Suradnja menadžmenta i kontrolinga u hrvatskim poduzećima

1. Ciljevi istraživanja
Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi postojeću razinu izvrsnosti:

  • poslovnog partnerstva
  • procesa odlučivanja
  • procesa kontrolinga
  • modela kompetencija

u poslovnoj praksi hrvatskih poduzeća te dati preporuke za njihovo unaprjeđenje. Uz postizanje navedenih ciljeva istraživanja, u ovom radu također su dane odgovarajuće preporuke na temelju praktičnih iskustava autora, dobrih poslovnih praksi i prijedloga ispitanika.

2. Uzorak istraživanja
Istraživanje o suradnji menadžmenta i kontrolinga u hrvatskim poduzećima provedeno je na uzorku od 112 ispitanika. Anketa je bila dostupna na internetskoj stranici Poslovne učinkovitosti od sredine travnja do sredine svibnja 2018. godine, a nakon toga je provedena analiza prikupljenih podataka.

3. Poslovni prioriteti poduzeća
Predmet suradnje menadžmenta i kontrolinga, uz suradnju oko svakodnevnog odvijanja poslovnih aktivnosti, vrlo često predstavlja poslovne prioritete poduzeća. Efektivnost („činjenje pravih stvari”) u odabiru predmeta suradnje značajno određuje dugoročnu, a efikasnost („činjenje stvari na pravi način”) i kratkoročnu uspješnost poduzeća.

4. Poslovno partnerstvo
Poslovno partnerstvo menadžmenta i kontrolinga može rezultirati brojnim, kako kvantitativnim, tako i kvalitativnim blagodatima za poduzeće. Osviještenost o važnosti poslovnog partnerstva je početni, ali nužan korak za njegovo uspostavljanje i daljnji razvoj.

5. Procesi odlučivanja
Cilj poslovnog savjetovanja i upravljanja kroz djelovanje funkcije kontrolera je osiguravanje koordinacije i racionalnog odlučivanja u okviru upravljačkog procesa postavljanja ciljeva, planiranja i upravljanja. Pri tome treba težiti uspostavljanju ekonomskog načina razmišljanja i djelovanja na svim upravljačkim razinama.

6. Procesi kontrolinga
Procesi kontrolinga u praksi hrvatskih poduzeća imaju srednju razinu razvijenosti (prosječna ocjena 3,35) i svakako za kvalitetniju podršku menadžmentu treba osigurati njihov razvoj. Naime, bez izvrsnosti pojedinih elemenata poslovnog partnerstva nije moguće očekivati izvrsnost cjelovitog koncepta suradnje između menadžmenta i kontrolinga.

7. Model kompetencija
Za kvalitetnu suradnju iznimno je važno da menadžeri i kontroleri imaju nužne kompetencije razvijene na odgovarajućoj razini.

Rezultati istraživanja su predstavljeni na 9. Kontroling konferenciji: Menadžeri i kontroleri: partneri ili konkurenti,  a možete ih pogledati na linku u nastavku:
Suradnja menadžmenta i kontrolinga u hrvatskim poduzećima

 

 
 Novosti - Arhiva