08. 03. 2021.
Intervju: Tihomir Premužak, Vetropack Straža | Razvoj i transformacija poslovnog modela

Intervju je održan s Tihomirom Premužakom, Predsjednikom Uprave Vetropack Straže. Više o njegovom radu i poslovnim savjetima možete čuti 18.03.2021. na 2. Menadžerskoj konferenciji, kada će održati predavanje Razvoj i transformacija poslovnog modela.

 

1. Vaše poduzeće ima višegodišnju tradiciju. Što je po Vama glavni razlog da je poduzeće opstalo i razvijalo se? U Hrvatskoj nažalost imamo mnogo primjera poduzeća koja u tome nisu uspjela.

Kroz povijest naše kompanije provlači se nekoliko faktora koji su joj osigurali dugovječnost i uspješnost.

To je prije svega kompetentno, mudro i odlučno vodstvo koje je pravodobno znalo prepoznati i rizike i prilike i reagirati na odgovarajući način. Vodstvo koje je donosilo prave odluke u pravo vrijeme i koje je znalo voditi ljude u željenom smjeru. Istodobno imamo kolektiv koji je iznimno lojalan kompaniji i vjeruje u odluke svog vodstva. Naši su zaposlenici spremni uložiti dodatan trud i vrijeme u poboljšanja ili svladavanje poteškoća i u najtežim periodima, pa tako i u vrijeme ove trenutne koronakrize.

Ulaskom u Vetropack 1996., dobili smo vlasnika koji također ima bogatu staklarsku tradiciju i razumije specifičnosti i potrebe naše industrije. Prihvatili smo njihov know how koji nam je bio prijeko potreban za opstanak na sve zahtjevnijem europskom tržištu i nastavili ga usavršavati.

Naša je snaga i naš proizvod koji je cijenjen i tražen kao zdrav i siguran odabir kad je u pitanju ambalaža. Održivost je danas jedan od najvažnijih argumenata na tržištu i osigurava nam jednaku potražnju i u budućnosti. A ne možemo zanemariti ni činjenicu da smo u Hrvatskoj jedini proizvođač staklene ambalaže, a time i glavni dobavljač za našu industriju hrane i pića.

2. Utjecaj know howa iz inozemstva je u dosta primjera u praksi pokazao dobre učinke na samo poduzeće, te njegovu užu i širu okolinu. Kako Vi gledate na tu činjenicu?

Naša suradnja s Vetropackom počela je potpisivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji početkom 1993. i donijela nam je brojne projekte s ciljem racionalizacije i poboljšanja radnih procesa.

Njihova stručnost i naš open minded stav, kao i svijest o potrebi pomjene naših navika i načina poslovanja (što je zapravo ključno), želja za stjecanjem novih znanja i usvajanjem tehnoloških inovacija, doveli su nas do brzog napretka. Nakon što smo 1996. ušli u Vetropack grupu, ubrzo ne samo da smo dostigli naše sestrinske staklane i postali konkurentni, nego smo ih u nekim segmentima i prestigli. Naši su stručnjaci prepoznati u Grupi i preuzeli su inicijativu u brojnim pilot-projektima, mentoriranju zaposlenika novih članica/tvornica kao i na uvođenju i poboljšavanju radnih procesa. Taj sinergijski učinak vrlo je važan za Vetropack grupu.

S dolaskom Vetropacka, djelatnosti koje nisu spadale u core business izdvojene su i s vremenom su se također razvile u vrlo unosne tvrtke – što je veliki doprinos gospodarskom razvoju ovog dijela KZŽ-a. Prepoznate su i vrijednosti i principi poslovanja koje je donio Vetropack, a koje smo mi prenosili u lokalnu zajednicu. Vjerujem da je i to utjecalo na njezin razvoj u smislu modernizacije i napretka.

Društveno odgovorno poslovanje jedan je od stupova Vetropackovog poslovanja. Iako smo mi i otprije njegovali takav pristup, uz podršku Vetropacka, intenzivirali smo i povećali ulaganja u zaštitu okoliša i lokalnu zajednicu – od sponzorstava i donacija do konkretnih infrastrukturnih, ekoloških i drugih projekata.

3. Koja je po Vama najvažnija uloga zaposlenika i kakav je značaj zaposlenika za dugoročni opstanak i razvoj poduzeća, te što smatrate da je s tim u svezi najvažnije poduzimati u operativnom upravljanju?

Zaposlenici su najveća vrijednost svake organizacije – jer njihovo znanje, iskustvo i kompetencije stvaraju proizvod/uslugu koju organizacija nudi tržištu. I zato je važno imati zaposlenike koji su svjesni potrebe za stalnim učenjem i usavršavanjem, kao i prilagođavanjem potrebama tržišta. Kompanija im s druge strane treba osigurati osobni i profesionalni razvoj i motivirajuću organizacijsku kulturu, što već i jest u našem fokusu a u budućnosti će se i dodatno intenzivirati.

4. Društvena odgovornost postala je sastavni dio poslovanja i strategije velikog broja poduzeća. Koliko smatrate da je to važno za poslodavca, posloprimca i vanjsku okolinu?

Društveno odgovorno poslovanje pojavilo se kao odgovor na negativne utjecaje razvoja i društva i gospodarstva na kvalitetu života i okoliš. Takav odnos nije dugoročno održiv i svi moramo preuzeti odgovornost za svoj utjecaj na društvo i okoliš. Nismo odvojeni od sredine u kojoj djelujemo – dapače, o njezinoj dobrobiti ovisi i naš uspjeh. Sve su naše javnosti, i interne i eksterne, itekako zainteresirane za naš odnos prema društvu i okolišu. Stoga uvijek nastojimo prepoznati njihove potrebe, uočavati prilike za napredak, kao i rizike, i provoditi aktivnosti i inicijative koje imaju stvarne učinke i dobrobiti te redovito komunicirati o njima. 

Mi smo u tom smislu i pomalo specifični. Naša je kompanija od početka rasla i razvijala se zajedno s lokalnom zajednicom kojoj je pripadala većina naših zaposlenika. Stoga smo puno ulagali u lokalnu zajednicu i razvijali partnerske odnose, jer je to ujedno bilo i ulaganje u naše ljude.

5. Na što smatrate da je iznimno važno staviti fokus kako bi se osigurala dugoročna održivost poslovanja poduzeća?

Najveći izazov u stvaranju dugoročno održivih kompanija vidim prije svega u upravljanju ljudskim resursima. Svi segmenti poslovanja mijenjaju se brže nego ikad prije i trebaju nam ljudi koji su sposobni suočavati se s izazovima modernog doba. Moramo se fokusirati na stvaranje poticajne i zdrave organizacijske kulture i uvjeta za cjeloživotno učenje i usavršavanje. Jednostavno moramo postati ono što se danas naziva „employer of choice“.

Uspjeh organizacije ovisi i o njezinoj strategiji, koja mora snažno podržavati viziju organizacije. Dobra i učinkovita strategija pomaže nam da ostanemo fokusirani i donosimo prave odluke, one koje će nas dovesti do ostvarenja ciljeva. Iz tog razloga ona mora biti svima razumljiva i dostupna.

To nas na kraju dovodi i do profita, ali ne u smislu zarade već kao sredstva za postizanje dugoročne održivosti.

 

Sve predavače, teme i prijavnicu na 2. Menadžersku konferenciju: Praktični pristupi upravljanju možete pronaći na: https://www.poslovnaucinkovitost.eu/aktualne-edukacije/cijena/2.-menadzerska-konferencija-prakticni-pristupi-upravljanju

 
 Novosti - Arhiva