16. 10. 2020.
[INTERVJU] Josip Lasić, Član uprave za Financije, Končar - Elektroindustrija | Uloga CFO-a u krizi je dinamičnija i važnija

U nastavku pročitajte intervju s Josipom Lasićem, Članom Uprave za Financije u Končar - Elektroindustriji, koji će više o svojim iskustvima iz financija reći na online 2. Financijskoj konferenciji: Najnoviji trendovi u financijama, 27. listopada 2020. godine.

Koji su glavni elementi modernog upravljanja financijama?

Tradicionalno, CFO je imao glavne zadatke koji su se sastojali od evidentiranja prošlih događaja, financijsko izvještavanje te zakonsko usklađivanje. U današnje doba CFO upravlja smjerom i uspjehom organizacije koristeći sva svoja znanja za razumijevanje i unapređenje financijskog položaja tvrtke. Današnji CFO mora imati liderske i komunikacijske vještine, posjedovati snažno razumijevanje poslovnog modela i industrije u kojoj tvrtka posluje i donositi odluke koje se baziraju na čvrstim financijskim kriterijima. U sve nestabilnijem okruženju potrebno je osigurati odgovarajuću procjenu rizika i na vrijeme ublažiti moguće posljedice rizika. Slijediti zadanu strategiju i ciljeve i osigurati da se ti ciljevi ostvare.

Što se promijenilo u upravljanju financijama u odnosu na vrijeme prije pandemije?

U razdoblju prepunom izazova koji su nastali pojavom pandemije, uloga CFO-a dobila je na još većoj dinamičnosti i važnosti. U vrlo kratkom roku trebalo je procijeniti koje sve rizike donosi novonastala situacija. Prije svega procijeniti buduću likvidnost, je li potrebno koristiti se potporama, je li neophodno smanjiti primanja zaposlenika. Grupa Končar u razdoblju od izbijanja pandemije nije značajno osjetila posljedice „lockdowna“. Proizvodna društva su pokazala visoku razinu fleksibilnosti te je proizvodnja u kratkom roku prilagođena za rad u smjenama. Osigurana likvidnost, stabilna bilanca, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za naredno razdoblje zasigurno će olakšati suočavanje s daljnjim posljedicama krize.

Koji su ključni koraci koje bi poduzeća trebala poduzimati kako bi očuvala, odnosno unaprijedila postojeću  poziciju?

Za sada još nije moguće točno predvidjeti kako će se gospodarstvo prilagoditi postpandemijskoj stvarnosti. Sigurno je da će se modeli poslovanja  promijeniti. Pandemija nas je naučila da je potrebno razvijati kompetencije za suvremeno upravljanje poslovnim krizama, na vrijeme identificirati rizike, kvalitetnije planirati i održati stabilnu financijsku poziciju kompanije. Iskoristiti sve mogućnosti za daljnji razvoj kompanija  u tehničko tehnološkom smislu i to prije svega koristeći potpore EU fondova. Moguća je globalizacija i povrat proizvodnje u matične krajeve te osnaživanje europske proizvodnje dodatna je prilika za gospodarstvo u cjelini ali i Grupu Končar.

Mislite li da će pandemija donijeti nešto dobro kod načina upravljanja financijama?

COVID kriza ostavila je snažan utjecaj na sve segmente poslovanje pa tako i na način upravljanja financijama a posebice u segmentu upravljanja likvidnošću. Veliki broj poslodavaca našao se pred izazovima isplate plaća zaposlenicima, pokrivanja tekućih troškova ili izdataka dobavljačima i državi i velika pažnja se usmjerila na upravljanje troškovima.

Kriza je ubrzala procese digitalizacije i digitalne transformacije prilagodbom poslovnih procesa, ali i uspostave alata komunikacije.

U Končar Grupi, bez obzira što je veliki dio administrativnog osoblja uključujući i djelatnike u sektorima financijama radilo od kuće, sva društva su uspješno i prije roka završila procese revizije i objave financijskih izvještaja. Zahvaljujući predanosti zaposlenika, kompanija se pokazala dovoljno agilna i sposobna prilagoditi se nepredviđenim i izvanrednim situacijama.

Koja je ključna lekcija koju ste naučili tijekom pandemije?

Promjena razmišljanja i brzo djelovanje u kriznim situacijama pokazalo se ključnim za opstanak kompanije. Prilagodba poslovnih procesa, upravljanje dobavljačkim lancem, zamjena poslovnih putovanja digitalnim sastancima, sve je to dokaz da ako smo fleksibilni u relativno kratkom roku možemo se prilagoditi novonastaloj situaciji. Naučili smo lekciju kako je dosadašnji globalni proizvodni lanac lomljiv, a kompanije koje su bile prije izbijanja pandemije financijske stabilne imaju veću šansu za opstojnost i nastavak poslovanja.

 
 Novosti - Arhiva