08. 03. 2021.
Intervju: Jasminka Horvat Martinović, Predsjednica Uprave Wiener osiguranja | Leadership u praksi

Održali smo intervju s Jasminkom Horvat Martinović, Predsjednicom Uprave Wiener osiguranja, koja će na 2. Menadžerskoj konferenciji, 18.3.2021. održati predavanje na temu Leadership u praksi.

1. Smatrate li da je definiranje temeljnog strateškog okvira poslovanja (vizije, misije, vrijednosti) zadaća vlasnika i Uprave, ili podjednako i menadžera u kompaniji?

Obzirom na funkcije koje obnašaju i odluke koje svakodnevno donose, menadžeri svakako moraju biti uključeni u definiranje temeljnog strateškog okvira poslovanja. Kada smo u Wiener osiguranju 2019. godine pokrenuli definiranje misije, vizije i vrijednosti, u projekt su bili uključeni i menadžeri iz različitih sektora. U drugoj fazi su se uključili i članovi njihovih timova, a postepeno po fazama smo uključili sve zaposlenike u Wieneru. Željeli smo da to ne budu samo „prazna“ slova na papiru, već da svi Wienerovci zaista aktivno sudjeluju u cijelom procesu čime se jača korporativna kultura i osjećaj pripadnosti kompaniji.

2. Na koji način mislite da je najbolje kaskadirati strateške ciljeve na operativnu razinu?

Prije svega je najvažnije kontinuirano i transparentno komunicirati, kako pritom ne bi došlo do „pokvarenog telefona“, a time i do krive interpretacije ciljeva. Također je bitno zaista osvjestiti zaposlenike koji se nalaze na operativnoj razini o strateškim ciljevima i njihovoj važnosti, kako bi u svom svakodnevnom radu imali širu sliku i osvijestili svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva. U cijelom procesu izuzetno je važno njegovati i graditi kulturu feedbacka – potrebno je unutar kompanije razvijati transparentan dijalog, kako bi sinergija između Uprave, visokog menadžmenta te zaposlenika na operativnoj razini bila što bolja i učinkovitija.

3. Kako zaposlenike na operativnoj razini motivirati za ostvarenje ciljeva? Uz to, koje ključne kompetencije po Vama svi zaposlenici u modernoj kompaniji trebaju imati?

Tim je potrebno graditi kvalitetno „iznutra“, motivirati i stvoriti taj osjećaj zajedništva. Svi članovi tima moraju se osjećati kao da pripadaju. Važno je i dati priznanja za njihove rezultate te ih na taj način dodatno motivirati za uspješno ostvarivanje ciljeva.

Što se tiče kompetencija, osim što moraju biti u skladu s vrijednostima kompanije u kojoj rade, u vremenima u kojima živimo izuzetno je važna inovativnost – potrebna je brza prilagodba novim zahtjevima i trendovima na tržištu ne samo u vidu proizvoda, već i u načinu, stilu i sadržaju komunikacije. To uključuje i način na koji zaposlenici svakodnevno komuniciraju prema klijentima, partnerima i ostalim dionicima u poslovanju. Također je potrebno biti otvoren prema rješenjima te usmjeren na klijente i njihove potrebe, jer bez zadovoljnih klijenata nema poslovanja. Prema najnovijim istraživanjima potrošači od kompanija očekuju da im svojim inovativnim uslugama i proizvodima olakšaju novonastalu situaciju, što znači da moć prilagodbe dolazi do izražaja više nego ikad.

4. Koja bi bila Vaša preporuka za način osiguravanja kontinuiteta poslovanja i upravljanja u kompaniji?

Neplanirani prekidi u odvijanju poslovnih procesa često uzrokuju direktno mjerljive financijske gubitke. Osim navedenih mjerljivih gubitaka, mogu uzrokovati i druge štete kao što su gubitak kredibiliteta kod klijenata, pozicije na tržištu te ugleda tvrtke. Iz tog je razloga uvijek važno imati i planove B i C za različite situacije – od reakcije u slučaju katastrofalnih događaja do bilo kakvih drugih događaja koji mogu uzrokovati prekide poslovanja. Kao što smo vidjeli tijekom 2020., zbog pojave pandemije, važno je biti spreman prilagoditi plan, pa i onaj B i C.

Potrebno je izraditi procjenu utjecaja na poslovanje, definirati jasnu strategiju u slučaju prekida te u krajnjoj liniji, uspostaviti proceduru za povratak na staro. Uz sve to potrebno je jasno i transparetno komunicirati, brzo donositi odluke, imati agilan pristup i pružati podršku svima onima kojima je to potrebno.

5. Za dobrog lidera, a i menadžera, čini se da je dobro imati dobru kombinaciju hard i soft vještina. Kakva su Vaša iskustva, i preporuke, iz prakse vezano uz ovu misao?

Iako se poslovne odluke često temelje na analizi i činjenicama, posljedice tih odluka mogu imati veliki utjecaj na pojedine zaposlenike u poslovnom, privatnom, ali i emocionalnom dijelu. Upravo zatro smatram da je svaku odluku važno transparentno komunicirati i objasniti razloge koji su doveli do te odluke, kao i željeni cilj koji želimo postići donesenom odlukom. Nema savršene formule, no rekla bih da je uz stručnost za lidera izrazito važna transparentna komunikacija, ali i aktivno slušanje, propitkivanje statusa quo, razvoj i motivacija tima, entuzijazam i želja za stalnim učenjem i usavršavanjem.

 
 Novosti - Arhiva