07. 04. 2021.
[DOWNLOAD] Alati za Lean transformaciju

Provedba visokotehnološke proizvodnje i digitalne transformacije, povećanje tehnologije obrade i učinkovitosti same obrade u proizvodnji te isto tako povećanje učinkovitosti svih poslovnih procesa i davanja usluga klijentima kako bi se smanjili troškovi i povećali kapaciteti, uvijek ovisi o investicijskoj sposobnosti poduzeća. Suprotno tome, provedba procesa pretvorbe vitkog i mršavog poslovanja (eng. Lean) ovisi uglavnom o ljudima, uglavnom ne zahtijeva velika ulaganja i često donosi veću učinkovitost u proizvodnji i davanju usluga od nove ili poboljšane opreme i sredstava rada. Lean transformacija poduzeća mora biti paralelna aktivnost bilo kojem novom ulaganju i mora se razmotriti i pokrenuti prije toga. Već uspostavljeni Lean procesi preduvjet su i za uspješnu implementaciju Industrije 4.0, odnosno digitalizacije procesa poslovanja. U ovom radu bit će pokazano koji osnovni Lean alati stoje na raspolaganju u procesu Lean transformacije kao i mogući učinci njihove primjene. Nadalje, ukazuje se i na probleme koji koče Lean transformaciju i što je važno uzeti u obzir u cilju postizanja najboljih rezultata u procesu Lean transformacije. Napokon, primjerima će se pokazati što je moguće postići korištenjem Lean alata, imajući uvijek na umu da Lean transformacija nikada nije završen proces poboljšanja koji se temelji na Lean razmišljanju i Lean kulturi, kako menadžera tako i svih zaposlenika.

 

Uvodno o Lean Business Systemu


Kod primjene i upotrebe Lean alata, problem obično nije u tehničkoj primjeni istih, već u socijalnoj i ljudskoj komponenti. Kao što je iskustvo pokazalo, uspješna upotreba Lean alata i potpuna primjena Lean metodologije gotovo isključivo ovisi o prihvaćanju i aktivnoj potpori i uključenosti najvišeg i srednjeg menadžmenta. „Nije stvar u alatima; riječ je o kulturi“. U većini slučajeva, kada poduzeće pokušava implementirati strategije vitkog poslovanja, Lean alati budu gurani i aktivno podržavani od strane višeg menadžmenta, a primjenjuju ih zaposlenici na svim razinama i u svim odjeljenjima ovisno o potrebama i temama. Pri tome, srednji menadžment predstavlja vezu od "vrha do dna". Održiva upotreba Lean alata zahtijeva promjenu u razmišljanju koja dovodi do promjene kulture poduzeća. Da bi se dogodila ova promjena u poduzeću, najviši rukovoditelji i srednji menadžment su presudni faktori. Lean Business System je „Poslovni sustav koji, uključujući sve zaposlenike, neprestano teži uklanjanju rasipanja i osipanja/varijacija kako bi skratio vrijeme postupka, odnosno izrade proizvoda“. U smislu ove teme, važno je napomenuti da se procesom izrade proizvoda smatraju, kako procesi pri fizičkoj izradi proizvoda u tvornici, tako i cjelokupni poslovni procesi koji sudjeluju u ostvarenju proizvoda i/ili usluga za kupca. Od najveće je važnosti da se Lean alati, nakon što se implementiraju, prilagode i poboljšaju prema uvjetima svakog poduzeća, uistinu svjesno prihvate kao proces. Na taj se način Lean alati mogu koristiti za održivo poboljšanje cjelokupnog poslovnog procesa poduzeća.

Lean alati se mogu podijeliti u 6 glavnih skupina, kako je prikazano na tablici 1.

 

[DOWNLOAD]  Članak je objavljen u 17. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" s temom Implementacija ERP-a, a  cijeli članak možete preuzeti ovdje.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 

Ispunite svoje kontaktne podatke i dobit ćete link za preuzimanje dokumenta.

 

* Napomena: preuzimanjem dokumenta pristajete na primanje stručnih obavijesti iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta, a odjavu za primanje možete napraviti u bilo kojem trenutku.
 
 
 Novosti - Arhiva