Frane Galzina

Frane Galzina, dipl. oec. ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICT) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje na stručnim skupovima, seminarima i posebnim temama na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kao privatni konzultant za kontroling i menadžersko računovodstvo bavi projektima razvoja i uvođenja kontrolinga u poduzećima i javnoj upravi.

 
Prethodna objava
  Marko Gudelj
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Josipa Matošević