Davor Jambrešić

Davor Jambrešić u Croatia osiguranju radi od 2007. godine. Prvih sedam godina proveo je u Odjelu za poslovnu inteligenciju angažiran na poslovima razvoja korporativnog skladišta podataka, nakon čega prelazi u Sektor za kontroling. U sklopu aktivnosti kontrolinga primarno su mu u fokusu procesi izvještavanja (uz naglasak na primjenu BI alata) i SAP (CO i FM moduli). Završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a stručno usavršavanje nastavlja kroz niz specijalističkih edukacija iz područja BI-a, osiguranja i kontrolinga.

 
Prethodna objava
  Hrvoje Patajac
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Matija Jurin