Dostupni seminari

 

Značaj kontrolinga i praktične primjene instrumenata kontrolinga postaje sve značajniji u vremenu sve dublje recesije i iznimne konkurencije. Što je to uopće kontroling i kako nam može pomoći u našem poslovanju? Kako na uspješan način organizirati kontroling u poduzeću? Što su to instrumenti strategijskog i operativnog kontrolinga te kako ih možemo koristiti u praksi za unapređenje poslovanja? Odgovore na ova i na mnoga druga pitanja možete pronaći na ovoj radionici.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 6.75 min

 

Stručna znanja možemo gledati kao osnovu bez koje se ne može, no etičnost, komunikacijske vještine, emocionalna inteligencija i neke osobine ličnosti su te koje najčešće određuju uspješnost u karijeri i mogućnost napredovanja. Sposobnost prezentiranja novih ideja, slušanja i rješavanja konflikata od velike su pomoći u prilagodbi na zahtjeve posla kontrolera u ova sve dinamičnija vremena. Isto tako, upravo pomoću “mekih” vještina poput rješavanja problema, delegiranja, promišljenog formiranja i motiviranja tima, voditelj tima kontrolera može postati pravi lider. Općenito, znati kako uspješno surađivati s drugima, bez obzira na njihovu različitost izrazito je važno za poslovni uspjeh gotovo na svakoj radnoj poziciji, a posebice za kontrolere zbog čestih interakcija koje imaju sa zaposlenicima različitih odjela i na različitim hijerarhijskim razinama.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 6.27 min

 

Računovodstveni financijski izvještaji osiguravaju menadžmentu i ostalim zainteresiranim skupinama (investitorima, zaposlenicima, kreditorima, partnerima, državi i drugima) uvid u trendove poslovanja poduzeća za protekla razdoblja, ali isto tako služe za različite usporedbe (sa projekcijama, konkurencijom, sektorom, itd.) te naravno kontrolingu i menadžmentu za donošenje poslovnih odluka. Računovodstveni izvještaji generiraju se na temelju unesenih podataka u računovodstveni sustav, stoga kvaliteta unesenih podataka izravno određuje kvalitetu izvještaja, a samim time utječe i na kvalitetu donesenih odluka. Prije izrade i dostave računovodstvenih izvještaja za potrebe kontrolinga nužno je ustanoviti razinu kvalitete izvještaja, pri čemu je poštivanje zakonskih te drugih relevantnih propisa, standarda i pravila struke condicio sine qua non kvalitete takvih izvještaja.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 7.40 min

 

Uzrok nedovoljnog korištenja menadžerskih izvještaja može biti u kvaliteti izvještaja, ali isto tako i samoj poslovnoj konstituciji poduzeća koja je određena postojećom strategijom poduzeća, poslovnim procesima, informatičkom podrškom poslovanju, raspoloživim znanjem o kontrolingu i sl. Kod sastavljanja menadžerskih izvještaja vrijedi princip „manje je bolje“. Menadžeri pate od nedostatka vremena za iščitavanje opsežnih poslovnih izvještaja pa je preporučljivo na jednostavan i sažet način prikazati najvažnije informacije o poslovanju poduzeća. Korisnost menadžerskih izvještaja prvenstveno je određena mogućnošću korištenja njihovog sadržaja u donošenju poslovnih odluka, a tome u velikoj mjeri doprinosi preglednost i istaknutost važnih informacija.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 8.97 min

 

Danas se sve više pažnje u poslovanju posvećuje kreativnosti, uspješne kompanije i napredni voditelji cijene kreativnost svojih suradnika, a u poslovanju se koriste brojnim tehnikama za njeno poticanje. Gotovo da ne postoji grana poslovanja, odjel u organizaciji ili pozicija koja ne zahtijeva kreativnost u svrhu iznalaženja što boljih rješenja; od proizvodnje, optimizacije radnih procesa, donošenja odluka, kontrolinga, marketinga,prodaje do upravljanja ljudskim potencijalima.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 7.72 min

 

Kako je rad s podacima i analiza istih jedna od glavnih zadaća specijalista u kontrolingu, sasvim je razumljivo da su programi za obradu podataka neophodan alat u njihovom svakodnevnom radu. Jedan od takvih programa jest i Microsoft-ov Excel® koji je zbog svoje svestranosti u primjeni ujedno i najčešće korišten u praksi. No, koliko god je njegova širina prednost, ujedno je to i najveći izazov korisnicima koji rijetko imaju mogućnost upoznati sve njegove sposobnosti. Kroz ovu radionicu pokušat ćemo približiti svakodnevnim korisnicima Excel®-a neke od funkcija koje ne koriste često ili ih do sada nisu imali prilike iskušati na svojim tablicama. Kroz brojne praktične primjere koje smo prikupili od širokog kruga korisnika pokušat ćemo polaznicima dati alate koje će moći primjenjivati u svom poslu.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 14.67 min

 

Financijski izvještaji predstavljaju sažeti kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća. Upravo zbog toga je njihova analiza preduvjet za uspješno upravljanje tvrtkom. Iako u osnovi prikazuju povijesne podatke, analizom financijskih izvještaja moguće je utvrditi kako pozitivne tako i negativne trendove poslovanja, te na temelju njih projicirati bližu budućnost. Rezultati financijske analize također pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti,te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 17.42 min

 

Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem, te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 12.57 min

 

Iskustvo je pokazalo da poduzeća sa dobro postavljenom strategijom, temeljenom na vlastitim snagama, konkurentskim prednostima te kvalitetnom analizom realnih mogućnosti tržišta i poslovnog okruženja, postižu značajno bolje rezultate i dugoročno su uspješnije od poduzeća koje to ne čine. Preduvjet takvog načina poslovanja jest posjedovanje kvalitetnog investicijskog plana, kako bi tvrtka u svakom trenutku bila svjesna svojih trenutnih mogućnosti, kao i potencijalnih rizika. Velik broj uspješnih tvrtki u jednom trenutku, u cilju održavanja ili proširenja svojeg udjela na tržištu, imaju potrebu za osiguranjem dodatnih financijskih sredstava od strane banaka, financijskih institucija i drugih vanjskih izvora financiranja. Poznavanje osnovnih pokazatelja i načina odlučivanja prilikom odabira pravilne strukture i izvora financiranja, kao i izrada uspješnog investicijskog plana, odnosno investicijskog projekta, koji će biti prepoznat od strane financijskih institucija, postaje ključna karika uspješne poslovne ekspanzije.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 8.08 min

 

Ova radionica želi potaknuti spoznaju da se svakom izazovu može pristupiti na projektni način, čak i u svakodnevnom načinu rada, pri čemu se problem sagledava i rješava sa više stanovišta. Radionica želi ohrabriti sudionike da korištenjem alata i usvajanjem pristupa projektnog kontrolinga „zaraze“ i ostale djelatnike poduzeća u sustavnom pristupu nekom problemu.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 20.12 min

 

Balanced Scorecard predstavlja uravnoteženi pogled na cijeli ekosistem u kojem poduzeća posluju. Praktična primjena Balanced Scorecard-a zahtjeva angažiranje kompletne organizacije, a ne samo njezine uprave ili kontrolinga.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 7.83 min

 

U suvremenom poslovanju niz je vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na njegovu uspješnost. Poduzetnici se pri tome mogu postavljati proaktivno ili reaktivno. Oni proaktivni pokušat će unaprijed predvidjeti okolnosti koje ih čekaju, te se pravodobnim planiranjem pripremiti za njih, dok će pak reaktivni čekati da se nešto dogodi, pa onda reagirati na promjenu. Strateško planiranje je proces sagledavanja vlastitih ciljeva i mogućnosti njihove realizacije u poslovnom okruženju u kojem poduzetnik djeluje. Ono pretpostavlja osiguravanje, pripremu i uporabu poslovnih resursa potrebnih za ostvarivanje dugoročnih poslovnih ciljeva poduzetnika. Strateški plan kao krajnji rezultat predstavlja skup aktivnosti, poslovnih metoda i poteza usmjerenih ostvarenju tih ciljeva, te definira način i dinamiku njihovog ostvarivanja.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 22.43 min

 

U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 16.13 min

 

Upravljanje ključnim kupcima (Key Account Management – KAM) je pristup usmjeren na kupca koji selektira ključne kupce, daje prioritet važnim kupcima, te razvija i implementira planove za obostrano povećanje profitabilnosti i povećanje zadovoljstva ključnih kupaca.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 11.12 min

 

Uvođenje kontrolinga u cjelokupan proces nabave nameće se kao važan preduvjet razvoja i opstanka poduzeća. Kontroling u nabavi podrazumijeva uvođenje sustava praćenja čitavog niza financijskih i nefinancijskih pokazatelja koji su međusobno povezani uzročno – posljedičnim odnosima.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 17.58 min

 

U današnjim uvjetima poslovanja, koji su obilježeni sve prisutnijim recesijskim pritiscima, ali i  pritiscima konkurencije, nužno je još veću pažnju posvetiti analizi postojećeg načina poslovanja i iznalaženju učinkovitih mogućnosti za očuvanje ili povećanje postojeće vrijednosti poslovanja. Bez obzira želite li poboljšati postojeće poslovanje, odnosno u potpunosti preusmjeriti svoje poslovanje, ili ste pak u procesu otpočinjanja novog poslovnog pothvata, morate se zapitati kako ćete upravljati troškovima u praksi. Naime, bez troškova se neće moći odvijati poslovni ciklus, a između ostalog, način upravljanja troškova može bitno odrediti u kojoj će mjeri Vaše poslovanje biti uspješno.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 13.87 min

 

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 24.27 min

 

Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti da osnovne metode i pravila investiranja budu temelj svakog planiranja. Što više su svi uključeni u proces planiranja, to će lakše biti u stanju donijeti ispravne odluke, procijeniti stvarni rizik, te realno izračunati stvarnu korist od svake investicije.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 12.88 min

 

Složenost razvoja proizvodnog trgovačkog poduzeća ili obrta veća je i rizičnija od ostalih gospodarskih djelatnosti. Odluke koje donose menadžeri ili vlasnici moraju biti optimalne i pravovremene, pri čemu je uloga kontrolinga nezamjenjiva, a suradnja menadžmenta i kontrolinga u donošenju redovitih i strateških odluka – dugoročno isplativa.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 22.62 min

 

Instrumenti strateškog kontrolinga za menadžere i vlasnike poduzeća predstavljaju temelj za donošenje redovitih, ali i izvanrednih strateških odluka u kriznim situacijama ili novonastalim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku definiranja dugoročnih ciljeva i strategije.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 21.47 min

 

Značaj kontrolinga i praktične primjene instrumenata kontrolinga postaje sve značajniji u vremenu sve dublje recesije i iznimne konkurencije. Što su to uopće instrumenti kontrolinga i kako nam mogu pomoći u našem poslovanju? Kako izraditi simulacijske modele za instrumente kontrolinga u poduzeću? Što su to instrumenti operativnog kontrolinga, te kako ih možemo koristiti u praksi za unapređenje poslovanja? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete pronaći na ovoj radionici.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 11.43 min

 

Open source BI alati se počinju pojavljivati tokom druge polovice ovog desetljeća. Gartner 2008. u članku „Who’s Who in Open-Source Business Intelligence“ poklanja pojmu open source pažnju te navodi glavne proizvode na koje treba obratiti pažnju u budućnosti. BI projekti su visoko rizični projekti u smislu konzumacije kako financijskih tako i znatnih ljudskih resursa u poduzeću naručitelja. TCO BI projekata je veliki i uvijek predstavlja značajnu investiciju u poduzeću. To znači da će za pokretanje takvog projekta biti potrebni pristanak uprave, ali i širi konsenzus u poduzeću. U uvjetima krize i smanjenih investicija itekako ima smisla razmotriti open source alate koji ne zahtijevaju značajnu investiciju u samom početku te time omogućavaju modularni pristup BI projektu i značajno niža početna ulaganja.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 7.72 min

 

U svijetu globalizacije i multinacionalnih poduzeća, vrlo je važno poznavati porezne sustave i porezna zakonodavstva zemalja s kojima dolazimo u doticaj prilikom sklapanja poslovnih odnosa. Znanje o poreznim olakšicama, oslobođenjima i poticajima omogućuje učinkovitije porezno planiranje, a samim time olakšava upravi društava da donese optimalnu poslovnu odluku. Posljedice poznavanja porezne problematike su uštede u društvu koje se direktno očituju kroz novčani tok, a koje mogu biti i te kako značajne te u konkurentskom smislu dugoročno odvajaju jedno društvo od drugog. Poznavanje poreznih propisa ili porezni kontroling može značajno smanjiti rizik od nesvjesnog ulaženja u područje nedopuštenog izbjegavanja plaćanja poreza.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 25.45 min

 

Upravljanje ljudskim potencijalima u organizacijama se mijenjalo sukladno promjenama u ekonomiji:  od agrarne orijentacije do suvremene ekonomije informacija i znanja. Prvotno zamišljeno samo kao funkcija koja u organizacijama administrira radnu snagu, u suvremenom poslovanju prelazi u stratešku funkciju ključnu za uspješno ostvarivanje rezultata. Ljudi - njihova znanja, vještine, kreativnost i motivacija presudan su čimbenik uspješnosti organizacija bez obzira na područje djelatnosti. Pronaći ljude s odgovarajućim kompetencijama, razviti ih, zadržati i stvoriti organizacijsku klimu i kulturu za njihov motiviran rad, uz minimalne troškove i maksimalan učinak – zahtijeva sustavan i promišljen pristup.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 11.87 min

 

U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu rizika kojim je poslovanje kompanije izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Posljednjih godina poseban utjecaj na poslovanje kompanija imao je tržišni rizik te potreba za zaštitom od istoga postaje sve bitnija.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od upitnika za ponavljanje gradiva:

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

Trajanje: 16.37 min