21. 10. 2020.

Često se nalazimo pred izazovom da za Upravu moramo pripremiti izvještaj u kojem će na prvi pogled biti jasno vizualno prikazani rezultati poslovanja.

S jedne strane u PowerPoint prezentaciji nužno je prikazati podatke na vizualno atraktivan način, a s druge strane na način da Uprava vrlo brzo doći do odgovarajućih zaključaka te na na temelju njih donijeti odgovarajuće odluke.

Pred nas se postavlja dvojba – je li bolje prikazati podatke menadžerskog računa dobiti i gubitka u tabličnom ili grafičkom obliku? Radi usporedbe mogućih načina, i odabira boljeg, u nastavku su dani prikazi podataka u tabličnom i grafičkom obliku.

Tablica 1. Tablični prikaz menadžerskog računa dobiti i gubitka

 

Kod prikaza brojčanih podataka pomoću tablice, čitatelj mora uložiti značajaniji napor kako bi protumačio podatke te pojmio gdje se nalaze najznačajnija odstupanja, te zatim donio odgovarajuće odluke.

Nasuprot tome, kod grafičkog prikaza moguće je vizualno brže ustanoviti kakvi su rezultati, jer je pomoću boja označeno gdje se nalaze najveća odstupanja i što je u najvećoj mjeri utjecalo na konačan rezultat.

Slika 1. Grafički prikaz menadžerskog računa dobiti i gubitka

 

Na osnovu grafičkog prikaza sa slike 1., vrlo brzo se može zaključiti da su Neto prihodi manji za 116,2 mil. HRK, što je, uz povećane troškove dostave od 13,0 mil. HRK, najznačajnije utjecalo na smanjenje neto dobiti za 9,5 mil. HRK u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, ono što je se pozitivno dogodilo je da se neto profitna marža u promatranom razdoblju povećala za 2,6 p.b.

Za ovakav grafički prikaz korišten je alat Think Cell koji i vama može pomoći prilikom izrade vaših izvještaja. 

Više o alatu možete naučiti na radionici koja će se održati 23.10.2020., a na kojoj možete sudjelovati online ili u našoj učionici. Detaljan sadržaj i prijavnicu možete pronaći na:  https://www.poslovnaucinkovitost.eu/aktualne-edukacije/cijena/think-cell12

 
Sve objave
 Kolumne