15. 07. 2020.

Cjelokupno gospodarstvo trenutno se nalazi u situaciji koja nije obećavajuća. Početak godine bio je jako optimističan i obećavao je u 2020. nastavak trenda rasta iz 2019. te su tvrtke slijedom toga budžetirale značajan rast u 2020. godini.

Kako bi se pomoglo osobama koje izrađuju izvještaje u tvrtkama, u nastavku je primjer kako transparentno prikazati ovogodišnje ostvarenje prihoda po mjesecima u odnosu na planirani budžet.

Tablica 1. Tablični prikaz prihoda od prodaje proizvoda X

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Ukupno
Budžet 4,3 5,1 7,2 6,5 6,2 5,6 34,9
Ostvarenje 4,4 5,5 5,1 4,9 4,5 3,9 28,3
∆ Budžet 0,1 0,4 -2,1 -1,6 -1,7 -1,7 -6,6
∆ Budžet % 2,3 7,8 -29,2 -24,6 -27,4 -30,4 -18,9


Tablični prikaz ostvarenih prihoda nije najbolji prikaz, budući da čitatelj mora uložiti značajno vrijeme kako bi proučio navedene vrijednosti iz tablice te na osnovu toga donio zaključke. Puno učinkovitiji način izvještavanja je grafički prikaz, kao na slici 1., gdje možemo u nekoliko sekundi vidjeti kakva je ovogodišnja situacija s ostvarenim prihodima.

Slika 1. Grafički prikaz prihoda od prodaje proizvoda X

 

Na osnovu grafičkog prikaza sa slike 1., vrlo brzo se može zaključiti da je početak godine bio dobar i budžet se ostvarivao, ali od trećeg mjeseca vidljivo je da su prihodi značajno ispod budžeta, što ukupno iznosi -6,6 mil. HRK odnosno -18,9%.

Za ovakav grafički prikaz koristio se alat Think Cell koji i Vama može pomoći prilikom izrade vaših izvještaja. Više o alatu možete naučiti na edukaciji koja će se održati 23. srpnja, a na kojoj možete sudjelovati online ili u našoj dvorani. Detaljan sadržaj i prijavnicu možete pronaći na: https://www.poslovnaucinkovitost.eu/aktualne-edukacije/cijena/think-cell13