16. 01. 2020.

 

 

ŠTO JE POSLOVNI PROCES?

Poslovni proces je aktivnost ili skup aktivnosti kojima se izvršava specifični cilj poduzeća ili organizacije (npr. nabava, prodaja, dostava proizvoda) te uključuje sve one aktivnosti koje se moraju provesti između početne i krajnje točke kako bi se postigao željeni cilj.

Složenost, razvojna faza, veličina i posebnost poduzeća uvjetuju brojnost različitih poslovnih procesa u poduzeću.

ZAŠTO JE VAŽNO UPRAVLJATI POSLOVNIM PROCESIMA?

Da bi poduzeće uspješno provodilo svoje strateške ciljeve i poslovne aktivnosti, nužno je oblikovati efikasne poslovne procese te mjeriti učinak i optimizirati postojeće procese usmjerene na budućnost poslovanja i kvalitetu prema klijentima. U tu svrhu potrebno je:

  • definirati i razumjeti specifičnu prirodu procesa
  • modelirati i oblikovati procese
  • uskladiti procese sa strategijom poslovanja
  • analizirati i mjeriti performanse
  • optimizirati sadržaj i način odvijanja procesa
  • kontinuirano pratiti i unaprjeđivati procese u skladu s promjenama i potrebama u poslovanju.

ŠTO ZNAČI MJERENJE UČINKA I OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA?

Potrebu mjerenja učinka i optimizacije poslovnih procesa možemo objasniti pomoću trokuta izvrsnosti. Svaki poslovni proces odvija se kroz određeno vrijeme, pretpostavlja određene troškove tj. resurse pružajući pri tome određenu kvalitetu. Optimizacija obuhvaća analizu i poboljšanje postojećih procesa kako bi se uz optimalnu uporabu resursa (troškovi i vrijeme) postigla željena kvaliteta procesa. Pri tome je važno uspostaviti indikatore učinka za mjerenje ostvarenja cilja procesa.

 

KAKO OBLIKOVATI POSLOVNE PROCESE?

Oblikovanje poslovnih procesa predstavlja standardizirani i sistematizirani prikaz procesa i njihovo dokumentiranje. U tu svrhu može se koristiti Procesni model koji služi za dokumentiranje, analizu, dodjelu odgovornosti tj. uloga te oblikovanje i komunikaciju procesa. Pri tome je važno razlikovati sljedeće glavne skupine procesa:

Procesni model hijerarhijske je prirode i promatra proces na različitim razinama:

Hijerarhijska struktura poslovnih proseca omogućava transparentnost te jasnoću procesa i sustavan prikaz poveznica nadređenih aktivnosti i unutarnjih pojedinosti.

 

Daljnji koraci koji slijede nakon definiranja poslovnih procesa kroz procesni model je modeliranje i optimizacija procesa u nekom od informatičkih alata, digitalizacija te robotizacija koja pretpostavlja odabir pravog “procesnog kandidata” kojeg će izvršavati “pametni robot”. Uvođenje tehnologija zasnovanih na umjetnoj inteligenciji smatra se slijedećim revolucionarnim poduhvatom u poslovanju i upravljanju procesima.

Autor: Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec.

Ako Vas zanima kako definirati, modelirati i optimizirati svoje procese te kako ih digitalizirati i robotizirati, prijavite se na edukaciju Izvrsnost u upravljanju poslovnim procesima: definiranje, digitalizacija, robotizacija koja će se održati od 22. do 24.01.2020. u Martićevoj 73, Zagreb. Više informacija o edukaciji možete pogledati na:

https://www.poslovnaucinkovitost.eu/aktualne-edukacije/cijena/izvrsnost-u-upravljanju-poslovnim-procesima-definiranje-digitalizacija-robo