18. 09. 2015.
[VIDEO] Strateško i operativno planiranje – međuzavisnosti i kolizije

Pogledajte video intervju s Petrom Kirn Soptom, direktoricom kontrolinga u poduzeću Vipnet d.o.o. o strateškom i operativnom planiranju.