Upravljanje rezultatima forenzičke analize

Ova dvodnevna radionica je V. modul programa
Certificirani forenzički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji u poslovnim sustavima od iznimnog je značaja za poslovni subjekt obzirom na ozbiljne pravne posljedice koje iz toga mogu proizaći. Stoga je upravljanje rezultatima forenzičke analize ključan korak u cijelom postupku. Pravodobno otkrivanje slabosti sustava, uočavanje indikatora rizika, uspostava kvalitetnog sustava interne kontrole, pravodobno otkrivanje prijevara i provođenje internih istraga te upravljanje posljedicama utvrđenih nepravilnosti tema su ovog modula.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni slučajevi iz prakse na kojima će se moći upoznati s najčešćim vrstama prijevara na štetu poslovnog subjekta kao i tipičnim poreznim prijevarama, metodama otkrivanja i suzbijanja prijevara, analizom utvrđenih činjenica radi zaustavljanja i prevencije daljnjih prijevara, pripremi izvješća i kaznenih prijava te postupkom kod nadležnih institucija u slučaju utvrđenih nepravilnosti. Također će polaznici biti u prilici kroz praktične primjere primijeniti osnovne metode financijske analize i istrage unutar poslovnog sustava.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

Prijenosno računalo:
Za sudjelovanje na radionici je potrebno prijenosno računalo sa instaliranim Excel-om.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, modeli u Excel-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

COSO okvir internih kontrola i prevencija prijevara

 • Kontrolno okruženje (organizacija)
 • Procjena rizika
 • Kontrolne aktivnosti u svrhu prevencije prijevara
 • Otklanjanje nedostataka, komunikacija, praćenje i samoprocjena

Praktična vježba: Metode procjene rizika prijevare

Praktične metode otkrivanja sumnjivih financijskih transakcija

 • Pokazatelji nezakonitih aktivnosti
 • Pristupi u otkrivanju rizičnih pokazatelja
 • Odabir najbolje metode istraživanja – mikro i makro pristup

Praktična vježba: Uočavanje rizičnih pokazatelja iz financijskih izvješća

Suzbijanje nezakonitih radnji na štetu poslovnog subjekta: pronevjera i pranje novca

 • Primjeri otkrivanja i suzbijanja izvlačenja novca (pronevjere)
 • Unutarnje i vanjske prijevare
 • Pronalaženje nezakonito stečene imovinske koristi
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Analiza primjera pronevjere sredstava na štetu trgovačkog društva

Suzbijanje korištenja poslovnog subjekta u svrhu utaje poreza

 • PDV prijevare
 • Način djelovanja PDV prijevara unutar EU i presuda Kittel
 • Utaje poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Izračun štete za državni proračun na primjeru kružne PDV prijevare

2. DAN

Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji

 • Analiza poslovnih knjiga
 • Analiza novčanog tijeka
 • Kontrola knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Analiza novčanog tijeka

Pokretanje interne istrage

 • Planiranje i priprema
 • Prikupljanje i analiza činjenica
 • Priprema izvješća

Praktična vježba: Prikupljanje i analiza činjenica koje ukazuju na prijevaru

Rezultati forenzičke analize

 • Donošenje konačnog zaključka
 • Utvrđivanje odgovorne osobe
 • Provođenje mjera za otklanjanje nedostataka u poslovnom sustavu

Praktična vježba: Primjer analize rezultata forenzičke analize

Izvješćivanje nadležnih državnih tijela i pravne posljedice

 • Prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Sudjelovanje u daljnjem postupku
 • Pravne posljedice za odgovornu osobu i poslovni subjekt

Praktična vježba: Priprema kaznene prijave

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije