Upravljanje potraživanjima

Opis:
Potraživanja od kupaca u znatnoj mjeri sudjeluju u imovini većine poduzeća. Prodaja na kredit najčešće je uvjetovana tržišnim prilikama, ali može biti i dio sveukupne strategije poduzeća. Prodajom na kredit poduzeća investiraju u svoje kupce kako bi ostvarili rast prodaje ili osvojili nova tržišta. Povećanjem ukupnih potraživanja povećava se i kreditni rizik budući da svi kupci nisu u mogućnosti generirati novčana sredstva za podmirenje svojih obveza. Kašnjenja kupaca u plaćanju ili eventualna neplaćanja uzrokuju troškove koji utječu na profitabilnost poduzeća. Učinkovito upravljanje potraživanjima temeljna je zadaća menadžmenta svakog poduzeća, a podrazumijeva temeljitu analizu potraživanja, donošenje odgovarajućih politika naplate potraživanja te poznavanje instrumenata osiguranja i naplate potraživanja.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s računovodstvenim i financijskim aspektima potraživanja, utjecajem potraživanja na operativni ciklus poduzeća, politikama naplate potraživanja i instrumentima osiguranja i naplate potraživanja.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu koji aktivno sudjeluju u upravljanju likvidnošću poduzeća u svrhu očuvanja stabilnosti i povećanja profitabilnosti, specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj te menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.).

 

SADRŽAJ I RASPORED

Općenito o potraživanjima

 • Klasifikacija i evidentiranje potraživanja
 • Priznavanje i vrednovanje potraživanja
 • Porezni aspekti potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utjecaj nenaplativih potraživanja na financijski rezultat poduzeća

 

Planiranje, mjerenje i izvještavanje o potraživanjima

 • Planiranje i prognoziranje prodaje
 • Financijska analiza potraživanja
 • Utjecaj naplate potraživanja na operativni ciklus poduzeća
 • Menadžersko izvještavanje o potraživanjima od kupaca

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun financijskih pokazatelja u upravljanju potraživanjima

 

Aktivno upravljanje potraživanjima

 • Ocjena kreditnog rizika kupaca, utvrđivanje kreditnih politika i uvjeta prodaje
 • Politike i procedure u naplati potraživanja
 • Alternativna naplata (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje kreditnih limita za kupce

 

Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja

 • Instrumenti osiguranja potraživanja (zadužnica, jamstvo, bankovna garancija)
 • Mjenica kao instrument naplate potraživanja
 • Faktoring – instrument kratkoročnog financiranja prodajom potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun financijskih efekata korištenja faktoringa

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije