Upravljanje operativnim rizicima

Opis:
Svaka organizacija u svom poslovanju ima operativne rizike. Operativni rizik je teže identificirati, izmjeriti i njime upravljati jer može bilo gdje u organizaciji biti isprepleten s ostalim rizicima, a njihovo uspješno prepoznavanje i upravljanje operativnim rizicima sastavni je dio stabilnog i uspješnog poslovanja. Putem modula upravljanja operativnim rizicima predstavit ćemo Vam sve aspekte upravljanja operativnim rizicima. Na seminaru će biti predstavljene metode uspješnog prepoznavanja, upravljanja i mjerenja operativnih rizika. Kroz praktične primjere približit ćemo Vam ovaj najrašireniji rizik u našoj poslovnoj okolini.


Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju osnovne probleme operativnih rizika u poslovanju i njihovog utjecaja na poslovanje
 • razumiju mehanizme i metodologiju djelotvornog upravljanja operativnim rizicima
 • osvijeste važnost dobro postavljenog okvira upravljanja operativnim rizicima kao dio cjelovitog upravljanja rizicima
 • primijene dobre prakse upravljanja operativnim rizicima te ih prilagode vlastitoj organizaciji


Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i predavačem.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti, kontrolingu, internoj kontroli, voditeljima odjela i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati s dobrim praksama upravljanja operativnim rizicima.


SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Upravljanje operativnim rizicima I


Operativni rizici

 • Definicija i obuhvat operativnog rizika
 • Okvir za upravljanje operativnim rizicima
 • Izvori operativnog rizika
 • Razumijevanje operativnih rizika u poduzećima i njihov utjecaj na operativnu efikasnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri operativnih rizika iz prakse

Klasifikacija operativnih rizika

 • Klasifikacija operativnog rizika
 • Grupiranje operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika
 • Evidentiranje operativnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa operativnih rizika

Pokazatelji operativnih rizika

 • Pokazatelji rizika
 • Metodologija mjerenja operativnog rizika i njihovog utjecaja na poslovanje
 • Donošenje poslovnih odluka temeljem analiza operativnih rizika
 • Metoda samoprocjene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upitnik o samoprocjeni

Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji

 • Efikasno postavljena organizacija u upravljanju operativnim rizicima
 • Rano prepoznavanje operativnih rizika
 • Linije obrane upravljanja operativnim rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rano prepoznavanje operativnih rizika kroz primjere    

 

2. DAN

Upravljanje operativnim rizicima II


Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

 • Metodologija ovladavanja operativnim rizicima
 • Analiza i određivanje scenarija stresa
 • Test otpornosti na stres

PRAKTIČNA VJEŽBA: Testiranje otpornosti na stres

Upravljanje operativnim rizicima

 • Praćenje operativnih rizika iz prošlosti
 • Suvremeni trendovi kod upravljanja operativnim rizikom
 • Integracija operativnih rizika u organizaciju i razvijanje kulture rizika
 • Primjena operativnih modela u praksi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o operativnim rizicima

Izazovi upravljanja operativnim rizicima

 • Uspostavljanje efikasnog procesa usklađenosti
 • Važnost pravovremene i kvalitativne informacije o operativnim rizicima
 • Pogled na upravljanje operativnim rizicima kroz nadzorna tijela, rejting agencije, revizore i vlasnike
 • Povezanost ISO standarda i operativnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri ocjene operativnih rizika

Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

 • Uloga upravljanja informacijskom sigurnošću u poslovanju
 • Uloga upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznim situacijama u poslovanju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije