Opis:

Financije su jedna od sastavnica (grana) ekonomske znanosti, usredotočene na upravljanje novcem i imovinom: financijskim aktivnostima javnog sektora bave se javne financije, poslovne financije bave se financijskim aspektima u poduzeću, a iz primjene načela i tehnika poslovnih financija na privatni život ljudi razvile su se osobne, odnosno obiteljske financije. Sadržajno, osobne (obiteljske) financije predstavljaju upravljanje novcem i financijsko odlučivanje na način da se uspješno zadovoljavaju sadašnje potrebe i ostvaruju budući ciljevi pojedinca, odnosno obitelji.
Potraga za vlastitom najboljom praksom u prenošenju znanja iz područja osobnih financija tijekom proteklih desetak godina rezultirala je sadržajnim okvirom koji polazi upravo od činjenice da završene škole, dobar posao, marljiv i predan rad ne predstavljaju jamstvo financijske stabilnosti te da obiteljske financijske (ne)prilike ne ovise niti o visini primanja, niti o vrsti i stupnju obrazovanja. Stoga je ovaj obrazovni sadržaj prvenstveno postavljen tako da je praktično orijentiran te da u takvom okruženju potiče na razmišljanje i samostalno zaključivanje.
Program se sastoji iz četiri dijela. Prvi dio daje okvir za organiziranje i upravljanje osobnim financijama. U drugom dijelu obrađuje se upravljanje novcem, likvidnošću i financijskim obvezama. Treći dio daje uvid u instrumentarij kojim se ostvaruje rast financijskih resursa (investiranje za budućnost), dok se u četvrtom dijelu analiziraju metode zaštite osobnog imetka (osiguranje i planiranje mirovine). Edukacija se temelji na teoretskom okviru i praktičnim primjerima. Kako bi se polaznici osposobili za primjenu stečenog znanja, analiziraju i diskutiraju se slučajevi iz prakse obiteljskih i osobnih financija (npr. financiranje stambenog prostora, školovanja, pokrivanje financijskih i drugih rizika, osiguravanje dostatne mirovine itd.).

Ciljevi:

Opći cilj programa jest da polaznici steknu osnovna znanja iz područja obiteljskih financija, da imaju sposobnost prilagodbe neophodnu za donošenje optimalnih financijskih odluka u globalnom okruženju.
Polaznici će kroz edukaciju i pisane materijale usvojiti znanja o analizi financijskih situacija, postavljanju financijskih ciljeva i planiranju, upravljanju novčanim tokovima, te razboritom financijskom odlučivanju u životnim pitanjima i izazovima. To podrazumijeva implementaciju koncepcijskog okvira i kriterija za planiranje i ostvarivanje privatnih financijskih ciljeva, te alate za analizu i odlučivanje u financijskim situacijama iz svakodnevnog života.
Polaznici će kroz raspravu i analize konkretnih situacija implementirati način razmišljanja koji prepoznaje kratkoročne rezultate i dugoročne posljedice različitih alternativa u svakodnevnom životu (potrošnja, štednja, investiranje, karijera, itd). Naučit će identificirati ključne komponente aktualnog gospodarskog trenutka, te kako u skladu s globalnim i lokalnim ekonomskim okruženjem organizirati obiteljske financije i donositi optimalne odluke iz osobne i obiteljske perspektive.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Ciljevi upravljanja osobnim financijama

 • Efektivnost i efikasnost u upravljanju osobnim financijama
 • Proces financijskog planiranja
 • Očuvanje postojeće i stvaranje nove vrijednosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje postojećeg stanja osobnih financija i definiranje željenog stanja osobnih financija i potrebnih aktivnosti


Izrada osobnog i obiteljskog budžeta

 • Osobni i obiteljski budžet– sadržaj i svrha
 • Osobni i obiteljski budžet - primici
 • Osobni i obiteljski budžet - izdaci

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada osobnog i obiteljskog budžeta

Kartični proizvodi i krediti

 • Načini plaćanja
 • Računi građana
 • Žiro račun
 • Platne kartice
 • Krediti

2. DAN

Kvalitetno provođenje kupnje

 • Izazovi kvalitetnog provođenja kupnje
 • Pristupi za kvalitetno provođenje kupnje
 • Svrha kvalitetnog provođenja kupnje

Vremenska vrijednost novca

 • Sadašnja i buduća vrijednost novca
 • Ukamaćivanje
 • Diskontiranje
 • Metode i načini obračuna kamata

Vrste ulaganja i štednje

 • Čimbenici kod odlučivanja o štednji i ulaganju
 • Mogućnosti štednje i ulaganja
 • Štedni proizvodi banaka
 • Stambena štednja
 • Investicijski fondovi
 • Osiguranje
 • Mirovinski sustav
 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije