Sustav unutarnjih kontrola i upravljanje kreditnim rizicima

Opis:
Upravljanje kvalitetom i sustav unutarnjih kontrola bitne su odrednice uspješnog upravljanja rizicima. Znanost upravljanja kvalitetom uči nas kako kontinuirano težiti poboljšanju kvalitete poslovanja korištenjem jednostavnih alata, metoda i sustava upravljanja kvalitetom. Nijedan poslovni proces nije cjelovit ako ne predviđa kontrolni proces koji će osigurati da ostvaruje predviđene ciljeve. Poslovni procesi i sustavi kontrola dokumentiraju se internim aktima. Kroz ovaj modul naučit ćete logički i analitički promišljati o poslovnom procesu, što je preduvjet njegovog unaprjeđenja i uspješnog upravljanja rizicima.

Kreditni rizik jedan od najznačajnijih rizika kojem se kreditne institucije izlažu u svom poslovanju. On nastaje iz mogućnosti da se pojedina potraživanja klijenata neće naplatiti u predviđenom iznosu i unutar ugovorenih rokova, odnosno predstavlja rizik potencijalnog gubitka uslijed nepodmirenja dužnikove obveze. Cilj upravljanja kreditnim rizikom je određivanje željene strukture kreditnog portfelja u skladu s definiranim profilom rizičnosti te maksimalizacija stope povrata usklađene za rizik održavanjem izloženosti kreditnom riziku unutar interno definiranih parametara uzimajući u obzir regulatorni okvir. Kroz ovaj modul naučit ćete osnovne sastavnice kreditnog rizika, dijelove kreditnog procesa, način zaštite od kreditnog rizika te metode ispravaka vrijednosti potraživanja vezanih uz kreditne rizike.

Ciljevi:
Cilj ovog modula je da polaznik dobije osnovni pregled svega što mu stoji na raspolaganju te odabere najprikladniji alat za provođenje promjena u poslovanju svoje tvrtke odmah po završetku edukacije, da dobije osnovna znanja o glavnim pojmovima vezanim uz kreditni rizik te samom procesu upravljanja kreditnim rizikom koji predstavlja važnu komponentu sveobuhvatnog pristupa upravljanju rizicima koje je neophodno za dugoročan uspjeh u ostvarivanju poslovnih rezultata.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz kroz predavanje, demonstracijske prikaze, brainstorming, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe na izradi dijagrama tijeka i internog akta.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i svim zaposlenicima, bez obzira na segment poslovanja, koji žele saznati kako upravljati kvalitetom kroz efikasne poslovne procese i učinkovit sustav unutarnjih kontrola koji će rezultirati smanjivanjem izloženosti rizicima.
Svima koji žele steći praktična znanja o osmišljavanju poslovnog procesa i pratećih kontrola te dokumentiranje procesa u obliku kvalitetnih internih akata.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN:

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVOM UNUTARNJIH KONTROLA


 Upravljanje kvalitetom

 • Definicija i razvoj pojma upravljanja kvalitetom
 • Temeljna načela upravljanja kvalitetom
 • ISO norme (za upravljanje kvalitetom i upravljanje rizicima)
 • Pregled osnovnih alata, metoda i sustava upravljanja kvalitetom
 • PDCA (Demingov) krug i krugovi kvalitete
 • Integralni sustavi upravljanja kvalitetom i nagrade za poslovnu izvrsnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Brainstorming za identifikaciju koraka procesa

Upravljanje poslovnim procesima

 • Definicija poslovnog procesa
 • Unaprjeđenje u odnosu na redizajn poslovnog procesa
 • Katalog poslovnih procesa
 • Identifikacija kritičnih točaka procesa

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada jednostavnog dijagrama tijeka (flow charta)

Sustav unutarnjih kontrola

 • Definicija sustava unutarnjih kontrola
 • Uloga sustava unutarnjih kontrola
 • Ručne kontrole u odnosu na aplikativno podržane
 • Detektivne, korektivne i preventivne kontrole
 • Premalo vs previše kontrola

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada složenijeg dijagrama tijeka

 Izrada internih akata – dokumenata kvalitete

 • Značaj i potreba izrade internih akata
 • Vrste internih akata
 • Značajke kvalitetnog internog akta
 • Repezitorij internih akata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada procedure


2. DAN:

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA


Sastavnice kreditnog rizika   

 • Osnovni pojmovi PD, LGD, EaD, LIP
 • Izračun očekivanog gubitka
 • Utvrđivanje kreditnog rizika
 • Analiza kreditne sposobnosti
 • Pojam kreditnog rejtinga
 • Kreditni rizik na razini portfelja

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Primjer izračuna kreditnog rizika (individualni pristup i pristup na razini portfelja)

Kreditni proces

 • Kreditna analiza
 • Odobravanje
 • Praćenje
 • Naplata loših potraživanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kreditne analize

Strategija zaštite od kreditnih rizika

 • Sklonost preuzimanju rizika  
 • Sustav ovlaštenja i zaštitne odredbe (covenants)
 • Instrumenti osiguranja potraživanja
 • Diverzifikacija portfelja
 • Uloga derivativnih instrumenata u procesu zaštite od kreditnih rizika (credit default swaps)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer zaštite od kreditnih rizika

Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike         

 • MRS i regulativa
 • Pojam statusa neispunjenja obveza („default“ status)
 • Klasifikacija plasmana
 • Izračun ispravaka vrijednosti i rezervacija
 • Utjecaj na profitabilnost i stabilnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izračuna ispravaka vrijednosti

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije