Rizici poslovnog okruženja i primjena Excel®-a kod upravljanja rizicima

Opis:
Kada neka organizacija pokušava postići zacrtane strateške ciljeve, i vanjski i unutarnji čimbenici je mogu ometati i sprječavati u realizaciji strateških ciljeva. Stoga je neophodna uspješna poslovna strategija koja je primarni element kod cjelovitog upravljanja rizicima. S obzirom da strateški rizici imaju presudan utjecaj na dugoročnu uspješnost poslovanja i konkurentnost, učinkovito upravljanje strateškim rizikom predstavlja „conditio sine qua non“.
 
Holistički pristup upravljanju rizicima zahtijeva primjeren alat za upravljanje. U okviru predavanja „Primjena Excel®-a kod upravljanja rizicima“ predstavljaju se mogućnosti Excel®-a koje se često koriste u praksi upravljanja rizicima.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju temeljne odrednice upravljanja rizicima koji proizlaze iz poslovnog okruženja
 • identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja strateškim rizicima
 • utvrde značajne rizike i izrade samostalno mapu rizika


Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima. Praktični primjeri u Excel®-u prate područja obuhvaćena edukacijom te je moguća interakcija i trenutna primjena stečenog znanja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, strateškom planiranju, kontrolingu, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom poslovnog okruženja, strateškim smjernicama i poslovanjem te holističkim pristupom  upravljanju rizicima.SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Strateški i upravljački rizici te rizici poslovnog okruženja

Rizici poslovnog okruženja

 • Pojam rizika poslovnog okruženja
 • Metodologija upravljanja rizikom poslovnog okruženja
 • Korelacija rizika poslovnog okruženja i poslovnog rezultata
 • Nadzor rizika poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer ovladavanja rizikom poslovnog okruženja

Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja

 • Trendovi gospodarskih kretanja
 • Utvrđivanje rizika specifičnih za poslovanje
 • Metode ovladavanja rizicima koji proizlaze iz poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje metode ovladavanja rizicima iz poslovnog slučaja

Kategorizacija rizika ovisno o poslovanju organizacije   

 • Utvrđivanje i analiza rizika
 • Rizici uvjetovani egzogenim (vanjskim) ili endogenim (unutarnjim) okolnostima
 • Spremnost na događaje koji nisu izravno vezani uz poslovanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa rizika

Strateški, upravljački i ostali rizici

 • Pojam, definicija i primjeri strateškog i upravljačkog rizika
 • Utvrđivanje i procjena
 • Metodologija ovladavanja strateškim i upravljačkim rizicima
 • Nadzor strateških, upravljačkih i ostalih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prepoznavanje rizika iz poslovnog slučaja  

 

2. DAN

Primjena Excel®-a kod upravljanja rizicima

Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima   

 • Frekvencija korištenja Excel® formula i postupaka kod upravljanja rizicima
 • Primjeri za 5 najčešće korištenih formula i postupaka
 • Dodana vrijednost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri korištenja Excel® formula

Upotreba Excel® mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima

 • Zaokretne tablice (Pivot table)
 • Automatizacija procesa
 • Najčešći postupci kod data mininga
 • VBA (Visual Basic Application) i upravljanje rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer Pivot tablice u svrhu brze analize podataka

Metode upravljanja rizicima i Excel®

 • Rizična vrijednost – Value at Risk (VaR)
 • Simulacije
 • Stres testovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer stres testa u Excel®-u

Monte Carlo simulacije         

 • Što je Monte Carlo simulacija
 • Kada se koristi Monte Carlo simulacija
 • Izrada i analiza modela Monte Carlo simulacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer Monte Carlo simulacije u Excel®-u

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije